Половината от приетите във ВУЗ не стигат до диплома

0

Почти половината от кандидатите, приемани в бакалавърски специалности от 2012 г. насам, не са успели да стигнат до диплома.

Това показват данните от публикувания за обществено обсъждане проект за Национална карта на висшето образование в България. В 22 професионални направления през повечето от годините получилите бакалавърска степен са 50 и дори под 50% от постъпилите в първи курс. Общо за страната 27-29% от приетите в бакалавърски програми отпадат между първи и четвърти курс, като около 19-20% отпадат между първи и втори курс, 7-8% – между втори и трети курс, 1-2% – между трети и четвърти курс. Част от достигналите 4 курс или отпадат в рамките на годината, или не се дипломират. Данните са взети от съответните регистри и бази данни в държавата.

Отпадналите студенти са по-малко сред приетите в магистърски програми след средно образование. Над 60% от тях се дипломират. Още по-висок е делът на завършващите магистратура след вече придобито висше образование – между 74% и 78%.

Като част от възможните причини за отпадане на студенти се посочват трудното следване или липсата на достатъчно добра перспектива за професионална реализация в съответното направление.