Повече от 500 нуждаещи се русенци ще получат хранителни продукти

0
228
????????????????????????????????????

Близо 20 килограма храни от първа необходимост ще получат до края на седмицата 518 русенци, съобщиха от Община Русе.

Продуктите са дарение и се раздават на хора, определени след проверка на Дирекция „Социално подпомагане“.

Право на социалната помощ имат потребители на Домашен социален патронаж – Русе, които са с доходи под прага на бедност за 2020 г.; лица с определена в експертни решения от ТЕЛК степен на трайно намалена работоспособност и самотно живеещи лица на възраст над 65 години. Към целевите групи, които получават хранителни продукти още са ползватели на механизъм „Лична помощ“, в която са включени  лица с  трайно намалена работоспособност над 90 % с чужда помощ, чиито доходи са под прага на бедност.

От общината уточняват, че поради факта, че основна част от потребителите са от най-рисковите групи след заболяване от коронавирус COVID-19, са предприети мерки и раздаването на хранителните пакети ще се извършва по домовете.