Правят Център за върхови постижения в Русенския университет

0
36
Център за върхови постижения

Това каза по време на посещението си в Русенския университет зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева. Причината е, че Русе е избрал да развива потенциала си в областта на мехатрониката и чистите технологии, а университетът има силите да го направи.

Центровете за върхови постижения и Центрове за компетенции, ще бъдат финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, като създаването им е част от Стратегията за интелигентна специализация, каза Везиева. В Центровете за върхови постижения ще си партнират науката и бизнеса. Идеята е предприемачите да поръчват изследвания и иновативни продукти, които да намерят материално изражение, благодарение на знанията, натрупани в академичните среди. Два центъра – един в областта на мехатрониката, и друг – в информационните и комуникационните технологии са целите пред русенските учени. В най-скоро време предстои да бъде формулирана конкретната идея, по която ще се работи за тяхната реализация.