Какво и кога ще празнуват през 2019 г. религиозните общности, различни от източноправославната

0
1567
Данъчен календар за м. ноември 2019 г.

Утвърдени са датите на религиозните празници през 2019 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

По предложение на ръководствата на религиозните общности в България правителството определи дните на религиозните празници през 2019 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното. Съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител, служителите и работниците, които изповядват тези вероизповедания, могат да ползват, по свой избор, част от платения си годишен или неплатен отпуск за религиозните празници.

Празниците на Католическата църква у нас са 22 април – вторият ден от Възкресение, 29 юни – „Св. Св. Апостоли Петър и Павел“, 1 ноември – „Вси Светии“ и 8 декември – Непорочното зачатие на Света Богородица.

Мюсюлманското вероизповедание ще празнува Рамазан байрам – на 4, 5 и 6 юни, Курбан байрам на 12 и 13 август и Рождението на Мохамед – 8 ноември.

За религиозната общност на евреите празниците са на 28 април – Пecax, 30 и 31 септември – Рош Ашана, 9 октомври – Йом Кипур и Сукот – на 21 и 22 октомври.

Арменската апостолическа православна църква ще празнува Рождество Христово на 6 януари, 14 април – Цветница, 21 април – Възкресение Христово, 28 юли – Преображение Господне, 18 август – Успение Богородично, 15- септември – Кръстовден.

Празничните дни за обществото „Бяло братство“ са 22 март – Ден на пролетното равноденствие, раждането на Учителя Петър Дънов – 12 юли, Съборните дни – 19, 20 и 21 август, и Денят на кончината на Учителя – 27 декември.

Църквите на адвентистите от Седмия ден ще празнуват шест съботни дни, ако според трудовия им или служебен договор са задължени да работят в тези дни.

Празници за Общество за Кришна съзнание са Гаура Пурнима на 21 март, Рама Навами – 13 април, Нарасимха Чатурдаши на 17 май, Ратха Ятра – на 14 септември, Кришна Джанмащами на 23 август.

Последователите на Диамантен път на будизма – България, ще празнуват на 18 май – Весак (ден на раждането, просветлението и паранирваната на Буда Шакямуни).

Свидетелите на Йехова в България отбелязват Възпоминанието за смъртта на Исус Христос на 19 април и конгресни дни на 12 и 13 юли, 23 август и 6 и 7 септември.

Евангелските църкви ще празнуват 31 октомври деня на Реформацията.

За празници на Будистката общност в България са определени 19 май – Денят на Буда, 5 февруари – Нова година, 17 юли – Денят Дхарма и 8 декември – Денят Бодхи.

Празниците на Бахайска общност в България са 21 март – Hoy Руз, 21 април – Резван, 24 май – декларацията на Баб, 29 май – възнесението на Бахаулла, 29 октомври – Рождението на Баб, Рождението на Бахаулла – 30 октомври.