Представиха „Осмели се да покажеш загриженост“ пред студенти от РУ

0
48

Началото на поредица от обучителни модули по международен проект „Осмели се да покажеш загриженост“ поставиха студенти от специалност „Социални дейности“ в Русенския университет.

Пред свои колеги от различни курсове на специалността Ахмед Хушам и Бурчин Ахмедова, членове на Клуба на социалния работник, представиха концептуалните, съдържателните и методическите аспекти на проекта чрез темата „Кои сме ние? Какво е DARE TO CARE? Какво следва оттук нататък?“.

Методологията на проекта се основава на работа с групи на младежи и цели запознаването им с принципите на равнопоставеност на половете, предотвратяване на риска те да станат жертви на насилие, трафик на хора и да се превърнат в извършители на насилие. Чрез дейностите по проекта се осигурява информация в подкрепа на специалистите в образователни институции и младежки центрове за своевременно разпознаване и превенция на насилие сред юношите и младежите.

Проектът се осъществява в партньорство с две организации от България и по една от Турция, Испания и Италия. Посредством него се подпомага реализирането на политиките на Европейската комисия относно обединяване и подкрепа на отношенията между държавите-партньори за борба с дискриминацията и неравенството и повишаване на капацитета на професионалистите, работещи с млади хора, като им се предостави информация и се развият умения и формират нагласи за превенция на насилие между/към младежи.