Представители на бизнеса споделиха практически опит със студенти и докторанти

0
33
Националeн летен турнир по информатика

Представители на бизнеса споделиха практически опит със студенти и докторанти от катедрата “Автоматика и мехатроника” към Русенския университет. Това съобщиха от висшето училище.

Успешно реализирали се възпитаници на катедрата са представили новостите в програмирането на индустриални контролери в среда “CoDeSys” и примери от практиката, реализирани със средства за автоматизация – “WAGO”.

Инж. Димитър Димитров, ръководител на “Енергийно стопанство” в “Монтюпе”, е представил пред третокурсници от специалността “Компютърно управление и автоматизация” индустриалните контролери, начините на програмиране, възможностите за създаване на графични потребителски приложения на системи за автоматизация. С практически примери той е показал решение на задачи от реалния бизнес, осъществени със средства за автоматизация – енергиен контрол в производствена среда и енергийна ефективност с електромерни модули, интегрирана система за автоматизация и контрол на петролна база и система за автоматично дозиране на биокомпоненти към минерални горива.

Инж. Атанас Атанасов, технически консултант на фирмата “WAGO”, е запознал студентите със съвременните средства за автоматизация на компанията и с новата програмна среда “e!COCKPIT”, която позволява проектиране на цялостния процес при разработката на автоматизация. Чрез функции за тестване, диагностика и откриване на грешки системата води потребителя по целия път на разработката, включително до въвеждането й в експлоатация и сервизното й обслужване.