Предупреждават за опасно повишаване нивото на някои реки

0
Янтра затлачена

Проливните валежи през последните дни създават опасност от разливи по големите реки у нас, показва справка в хидрометеорологичния бюлетин на НИМХ.

Вероятност от поройни наводнения има по водосборите на реките Искър, Янтра, Русенски Лом и Суха река. Голям е рискът от разливи по средното и долното течение на Марица, реките Тунджа и Арда, и техните притоци.

Марица има вероятност да премине червения праг за предупреждение при Харманли на 12 срещу 13 януари и при Свиленград на 13 януари. Тунджа ще премине оранжевия праг при Елхово. Черна река ще прескочи жълтия праг в Смолян, а река Маданска – при Мадан.

Значителни повишения на нивата се очакват и за реките Струма и Места в Югозападна България – поройни наводнения са възможни по теченията и притоците им.