Прекратиха делото за избора на кмет на с. Бъзовец

0
кмет в с. Кацелово

Административният съд в Русе прекрати  съдебното производство образувано по жалба срещу решението на ОИК – Две могили с отказ да бъдат прекратени предсрочно пълномощията на обявения за кмет на кметство Бъзовец Лъчезар Минев.

Делото беше образувано по жалба на Бисер Йончев – общински съветник от ПП СДС в Общински съвет – Две могили. Според него решение е неправилно, незаконосъобразно и издадено при съществени нарушения на материалноправните разпоредби.

От Административния съд уточняват, че с протоколно определение от 05.05.2020 г. производството беше спряно до приключване на конституционно дело № 5/2020 г. с влязъл в сила съдебен акт, а след произнасянето на Конституционния съд по казуса, делото бе възобновено.

В хода на съдебното производство съдът констатира, че жалбата е недопустима, а нередовностите по нея не са отстранени. Съдът намира, че жалбата на Бисер Йончев се явява недопустима, тъй като общинският съветник не е сред кръга на лицата с право на оспорване на акта.

Въз основа на установената фактическа обстановка съдебният състав остави жалбата без разглеждане и прекрати съдебното производство.

Определението на Административен съд – Русе подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в срок до 7 дни от съобщаването му на страните.

Пълният текст на съдебния акт е публикуван в интернет страницата на Административен съд – Русе

агенция за подбор на персонал
зарядни станции за електромобили