Прекратяват договора с „Топлофикация Русе“ за сепариращата инсталация

0
Част от Русе

Община Русе да прекрати договора си с „Топлофикация Русе“ за безвъзмездно третиране (сепариране) на битови отпадъци.

Това решиха общинските съветници на днешното си заседание. Причината е неизпълнение от страна на топлофикационното дружество на основни клаузи от сключения през 2013 г. договор. Съгласно договора суровината, която се получава като RDF, да се гори в ТЕЦ – Русе. Дружеството обаче не получава разрешение за тази дейност. От началото на пускането на сепариращата инсталация през 2018 г. до средата на м. октомври 2020 г. са обработени едва около 24 500 тона отпадъци, заради което от общинския бюджет към РИОСВ – Русе се плащат по над 6 млн.лв.

Предложението на Общинска администрация е тези плащания да бъдат намалени на малко повече от 4 млн. лв.

Предвижда се договорът между Община Русе и „Топлофикация – Русе“ АД се прекрати по взаимно съгласие.