Преподаватели от Русенския университет обучаваха колеги от Лаос

0

Екипът от Русенския университет успешно завърши част от 2-та фаза на обучението на преподавателите от Savannakhet University в Лаос, съобщиха от висшето училище.

То се осъществява по проект Across South East Asian Nations: From Automation and Control Training to the Overall Roll-out of Industry 4.0: ASEAN FACTORI 4.0.

В тази фаза на проекта, преподавателите от Лаос обогатиха своя практически опит за работа с платформата, която беше проектирана и изградена в Русенския университет. В рамките на две седмици преподавателите от Русенския университет „Ангел Кънчев“ проф. д-р Пламен Даскалов и доц. д-р Цветелина Георгиева обучиха екипа от Лаос как да си подготвят лабораторни упражнения и видео материали за провеждане на занятия със своите студенти. През периода на обучение преподавателите от Лаос, подпомогнати от екипа на Русенския университет, модифицираха съществуващи и предложиха нови теми от съдържанието на учебни дисциплини, включени в учебния им план за специалност от ОКС „Бакалавър“ – „Електроинженерство“. Целта е получаване на акредитация на учебния план от отговорните институционални органи, която да позволи провеждане на обучение на студенти в следващите години.

През месец ноември ще продължи изпълнението на фаза 2 от проекта с обучение на преподавателите от – Chulalongkorn University в Тайланд.

Най-добрата агенция за подбор на персонал

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук