Преустройват училището в кв. Ср. Кула в социално заведение

0

Бившето училище в кв. Средна кула ще бъде преустроено в социално заведение.

Това става ясно от докладна записка на кмета на Община Русе Пенчо Милков до Общинския съвет, с която се иска съгласието на старейшините за промяна на предназначението на имота. В изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа Община Русе е сред определените конкретни общини, които е необходимо да предприемат действия за преструктуриране и реформиране на съществуващите домове за стари хора, какъвто е Дом за стари хора „Възраждане“- Русе. За да могат тези дейности да бъдат извършени Общината ще кандидатства с проектно предложение по открита процедура към Министерство на труда и социалната политика за финансиране, за да може успешно да реформира ДСХ „Възраждане“. Крайният срок за подаване на проектното предложение е 17.03.2023 г.

Подчертава се, че от учебната 2007 – 2008 г. в училището не се осъществява прием на ученици, а съгласно чл. 305, ал.1 от Закона за училищното и предучилищно образование, имотите или част от тях освободени в резултат на закриване на общински училища, се използват за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности по реда на Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост и подзаконовите актове по прилагането им.

зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук