През закон за патентите, управляващите удължиха действието на мерки, разписани в Закона за извънредното положение

0

С поправки, вкарани в последния момент в  промени в Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, мнозинството в парламента  измени на практика  Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, който беше в действие в началните два месеца на здравната криза.

За това съобщава в. „Сега“.

Промяната засяга конкретна разпоредба от извънредния закон, описваща особените правомощия на органите, които управляват средства от европейските структурни и инвестиционни фондове, по време на извънредното положение. В текста на разпоредбата е записано, че тези органи могат да изменят едностранно договори за безвъзмездна финансова помощ съобразно необходимостта от мерки при криза; отпускат безвъзмездна финансова помощ при опростени правила, включително без публикуване на покана за набиране на предложения; да съкращават срокове при процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ и др. Сега управляващите наложиха срокът на тези правомощия да бъде продължен и по време на извънредна епидемична обстановка, в каквато се намираме в момента, и 9 месеца след нейната отмяна.

без публикуване на покана за набиране на предложения на практика дава възможност, при особени обществени поръчки да се избира директен изпълнител или това да бъде при минимални срокове, което е предпоставка посочени юридически лица да печелят държавното доверие и да изпълняват проекти за милиони.

Конкретен пример за това са раздадените милион и шестотин хиляди лева за интернет в ромските квартали на големите телекоми А1 и Виваком. Проектът целеше да предостави равен достъп до образование на всички деца, макар и за по-малко от 2 седмици.  Както ТВН съобщи, кандидатстването за тази обществена поръчка беше обявено само за няколко часа на сайта на МОН. И така бяха избрани изпълнителите: 

1,6 млн.лв. от МОН: Интернет за ромчетата или финансиране на „А1“ и „БТК“?

Държавата даде 1.6 млн. лв на А1 и БТК, а интернет за ромчетата – няма?

Промените бяха направени по предложение на ГЕРБ във финалните текстове на преходните и заключителните разпоредби на законопроекта за патентите. Вероятно управляващите са таяли надеждата, че никой няма да обърне внимание какво се гласува в такъв дълъг проект, с който мнозинството от депутатите, както и обществеността, са напълно незапознати.

Депутати от БСП „уловиха“ промяната и настояха  гласуването й да се отложи за следващия ден, за да може вицепремиерът Томислав Дончев, който отговаря за еврофондовете, да обясни в парламента за какво става въпрос.

Ще се лепне петно върху този парламент като машина на времето и като машина за прикриване злоупотреби“, изтъкна БСП депутатът Иван Иванов. Предложението му обаче беше мълчаливо отхвърлено от мнозинството.

Текстовете, засягащи спорната промяна, бяха подложени на изключително объркваща преномерация, която остави в недоумение всички, които следяха законопроекта, включително и водещият пленарното заседание Валери Симеонов.

„Който е разбрал за какво става въпрос, да гласува“, отказа се накрая и Симеонов да разбере какво се случва със законодателството. Така и поправката в извънредния закон беше приета.

Снимка: в. Сега

Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили