Приемат документи по програмата „Старт на кариерата“

0
Свободни работни места в област Русе към 02 декември  2019 г.

От там напомнят, че крайният срок, в който младежи с висше образование, желаещи да започнат работа в публичната администрация, могат да депозират документите си за участие по програмата е 29 юли. Документите се подават лично в бюрата по труда по регистрация, като всеки младеж може да кандидатства едновременно за три работни места, но само за едно работно място при един работодател по програмата.

Документи могат да подават само младежи регистрирани в бюрата по труда като търсещи работа лица – безработни, заети или учащи /с изключение на учащи в редовна форма на обучение/, които отговарят на условията за кандидатстване, но не са работили по придобитата от висшето образование специалност. По програмата могат да кандидатстват младежи на възраст до 29 години (ненавършени до 29 юли 2013 г., вкл.), които са завършили висше образование и са придобили образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” (“специалист“), “бакалавър”, “магистър” или “доктор” в зависимост от изискванията на работното място.

На територията на област Русе по програмата ще бъдат наети общо 82 млади висшисти. Местата са заявени от териториални поделения на централни ведомства, областната и общинските администрации – според конкретните потребности на всеки работодател. Одобрените младежи ще получават от държавата заплата 400 лева в рамките на 9 месеца. По програмата се поемат и дължимите от работодателя осигуровки, допълнителните възнаграждения по КТ, годишният платен отпуск и болничните.

Пълният списък на заявените работни места по процедурата, условията и необходимите документи за кандидатстване могат да се намерят на интернет страниците на МТСП и Агенцията по заетостта на адреси www.mlsp.government.bg и www.az.government.bg, както и във всички бюра по труда.

агенция за подбор на персонал
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук