Проектозаконът за по-ниски данъци на старите коли остана за след Нова година

0
109
Проектозаконът за по-ниски данъци на старите коли

Проектозаконът за по-ниски данъци на старите коли, внесен от русенския депутат Искрен Веселинов и група народни представители, остана за след Нова година.

Законопроектът предвижда намаляване на данъка на собствениците на стари коли, които ще пострадат особено от въведения екокомпонент за изчисление на налога. Предлаганите промени предвиждат и оборудваните с газови уредби автомобили да заплащат 50% от данъчната ставка, но не повече от размера на компонентата за екологичност. Това предложение „патриотите“ поискаха да прокарат още при приемането на предишните изменения на Закона за корпоративното подоходно облагане, през който всъщност беше променен Законът за местните данъци и такси.

Зам.-председателят на комисията Александър Ненков каза, че по принцип има подкрепа за предлаганите промени, но е необходимо време и добави, че е останал с впечатлението, че след Нова година ще се работи по текстовете за автомобилите с газови уредби и също за хибридните автомобили, които са извън обхвата на Закона за местните данъци и такси и трябва да получат редукция в облагането. Той също подчерта, че няма представено становище по законопроекта от нито една от заинтересованите институции, включително от общините.