Професор от Шанхай стана DHC на Русенския университет

0

Проф. д-р Дзинхуи Янг от Шанхайския политехнически университет беше удостоена с почетната титла „Доктор хонорис кауза“ на Русенския университет.

В мотивите за присъждане на почетното звание „Доктор хонорис кауза“  на проф. д-р Дзинхуи Янг, изтъкнати от ръководството на Факултет „Електроника, електротехника и автоматика“ се посочва, че това е признание и висока оценка за приноса й в развитието и утвърждаването на сътрудничеството между Шанхайския политехнически университет и Русенския университет. Посочва се и приносът й за укрепване и разширяване на връзките между Факултета по компютърно инженерство на Шанхайския политехнически университет и Факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ на Русенския университет.

Д-р Дзинхуи Янг е професор в Шанхайския политехнически университет и паралелно с това – директор на Института по интелигентни производствени технологии (роботизирани технологии), намиращ се в град Wuyi. Има съществен принос за развитието и утвърждаването на сътрудничеството между Шанхайския политехнически университет и Русенския университет, най-вече – за подписване и изпълнение на договор за обмен на студенти, консултант на докторанти от факултета, участие в изготвяне на документацията за признаване на дипломите, издавани от двата университета.

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук