Програма за развитие и управление на Русе „ Високо, високо, високо – заедно можем“ представи Галин Григоров

0
Програма за развитие и управление на Русе

Амбициозна програма за развитие и управление на Русе, ако бъде избран за кмет, представи кандидатът на МК ВМРО – НФСБ Галин Григоров.

Основните цели, представени във визията му под надслов „ Високо, високо, високо – заедно можем“ са висок жизнен стандарт и високо качество на живот в Русе.

Като механизми за превръщане на визията в реалност, Григоров посочва превръщането на Русе в град на индустрията и високите технологии, с динамично развиващи се малки и средни предприятия, с интермодален транспорт, с чиста, безопасна и зелена околна среда, с добре развит туризъм, с модерно, достъпно и качествено образование, град с уникален културен профил и опазено културно наследство, със специална грижа за младите и възрастните хора. Заедно можем да направим всичко това реалност, категоричен е Григоров.

В програмата си той предвижда да бъдат освободени от такси за детските градини всички русенчета, като средство за преодоляване на демографската криза, финансова помощ за всяко новородено дете в семействата, в които родителите са изпълнили конституционното си задължение за образование, безплатно пътуване в общинския градски транспорт за всички пенсионери, навършили определена възраст.

Като приоритет във визията е изграждането на общински интермодален център, възобновяване дейността на летище „Русе“, подкрепа от страна на общината за фирми, които планират растеж чрез развитие на експортния си потенциал и достъп до нови пазари.

Разполагаме с човешки капитал, който е най-ценният ресурс за реализиране на програма за възходящо социалноикономическо развитие, категоричен е Григоров.

Русе става първият град в България, който се развива като икономически мотор за оттласкване на страната от унизителната последна позиция В ЕС, като поема курс към възходящо икономическо развитие и повишаване на жизнения стандарт на русенци, е записано във визията.