Разград и Гюргево подобряват бизнес сътрудничество

0
1902

Това съобщи ръководителят на проекта Светлин Симеонов. Партньори по проекта са Регионалната търговско-промишлена и земеделска камара в Разград и Търговската, индустриална и земеделска камара в Гюргево. Той е финансиран по Програмата за

трансгранично сътрудничество между България и Румъния, като общата му стойност е 276 143 евро, а срокът за изпълнение на предвидените дейности – 18 месеца.

Основната цел на проекта е подкрепа за икономически растеж на региона и повишаване на икономическата активност и сътрудничество на фирми и земеделски производители от областите Разград и Гюргево. Дейностите включват още създаване на съвместна

маркетингова и икономическа стратегия, подпомагане на местни МСП за участие в годишни търговски изложения в България и Румъния, организиране на бизнес форуми в Разград и Гюргево и др.