Разградската болница във финансов колапс

0
8-годишно момче

Това съобщи директорът на лечебното заведение д-р Марин Керчев. Той посочи, че към края на февруари общите задължения на болницата са 3 830 096 лв., като 1 773 763 лв. от тях са по енергиен проект, несубсидиран от държавата, осъществен по времето на управлението на д-р Иван Петров. По думите на новия директор на болницата този проект е „тежко бреме“ за болницата, тъй като ежемесечно до 2019 г. трябва да се внасят по 30 000 лв. погасителни вноски по взетия тогава заем.

Останалите неизплатени задължения са за 2 056 332 лв., от които 839 815 лв. са към доставчици на лекарства, храна, медицински консумативи, за лизинги на автомобили и др., а 437 729 лв. са от неизплатените отпуски на персонала.

Д-р Марин Керчев обяви, че новият борд на директорите на болницата поема управлението с воля и силно желание да направи истинска промяна, като имат ясна стратегия за реализиране на идеите си.

Най-спешните действия, предприети от ръководството, са за изграждане на информационна система, която ще предотврати злоупотреби с незаконно изписване на лекарства и нерегламентирани кръвни изследвания на познати и роднини. За целта ще бъдат купени 50 нови компютъра и нов софтуер. Ще се осигури и нова медицинска техника и ще се оптимизира лечебният процес, включително и с привличане на висококвалифицирани специалисти от други лечебни заведения.