Разширяват строителните граници на Мартен, Сандрово, Николово и Червена вода

0

Общинският съвет на Русе одобри техническо задание за изработване на проекти за Подробен устройствен план (ПУП) за разширяване на строителните граници на град Мартен и селата Сандрово, Николово и Червена вода.

Това решение стана възможно благодарение на одобрението на кадастрални карти и кадастрални регистри за урбанизираните територии на тези населени места от Агенцията по геодезия, картография и кадастър през февруари 2024 г.

Разширението на строителните граници е предвидено в Общия устройствен план на Община Русе, приет през ноември 2020 г. Целта е да се включат в плановете на населените места части от землището, които досега не са били предмет на урегулиране.

Новите ПУП-ове ще предвидят улична регулация за достъп до нововключените имоти, както и урегулиране на поземлени имоти за обекти на публичната държавна и общинска собственост.

Очаква се изработването на проектите за ПУП да започне в най-кратки срокове.

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук