Реставрират храм „Св. Петка“ по българо-румънски проект

0
368
Храмът „Света Петка“ в Русе“

Храмът „Света Петка“ в Русе“, който е умалено копие на Златната църква във Велики Преслав, ще бъде реставриран и реновиран

Това съобщиха на нарочна пресконференция от храмовото настоятелство. Реставрацията ще се извърши по проект „Християнското наследство в културния регион Русе – Гюргево“, осъществяван от храмовете „Света Петка“ в Русе и „Св. Пантелеймон“ в кметство Ведя, Румъния. Водещ партньор по проекта, който е на стойност 1 499 991.21 евро, е русенският храм.

Целта на проекта е популяризиране на трансграничния регион Русе-Гюргево чрез развитие на културен/ религиозен туризъм, основан на устойчиво използване на културното, религиозното и историческото наследство на региона.

Освен ремонт и укрепване на двата храма, проектът предвижда три съвместни интегрирани трансгранични туристически продукта за културен и религиозен туризъм. Ще се разработи съвместна стратегия за общо опазване и използване на културното, религиозно и историческо наследство като основа за устойчиво развитие на културния и религиозен туризъм в трансграничния регион Русе-Гюргево, както и мрежа от заинтересовани страни за развитие на културен и религиозен туризъм.

Към църквата ще бъде изграден и експозиционен център. Намиращите се в храмовете материални ценности – произведения, книги, снимки ще бъдат запазени чрез специална обработка.

Архитектурният проект на храма „Света Петка“ е първият смел и сполучлив опит за пресъздаване на Кръглата църква (Златната църква) в Преслав, строена от цар Симеон I.

Проектът е изготвен от русенския архитект Любен Динолов през май 1939 г. Строителството започва през същата година от местния майстор–предприемач Никола Иванов Колчев.

Уникалната черква се руши от години, заради нестабилна основа.