РИОСВ не установи неприятни миризми в кв. „Възраждане“

0
287
Няма превишения на нормата за запрашеност

Не са установени неприятни миризми в кв. „Възраждане“ в ранните часове на  26 август, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе.

Пробите са били взети със специализирания апарат за улавяне на интензивно миришещи вещества OdorPrep, след постъпили сигнали за наличие на неприятни миризми в квартала. От РИОСВ уточняват, че апаратът е разположен до автоматичната измервателна станция в квартала, непосредствено до Руското консулство. Пробите са били изпратени за анализ в лаборатория в Италия. Резултатите от изпитването са показали резултат под 25 единици, т.е. под прага на откриване на миризма. Това е съгласно Европейския стандарт EN 13725, който въвежда обективизиране на възприятието на миризма, чрез концентрация – единица миризма на кубичен метър (OU/m3).

Резултатите от взетите проби в предишен период на 22 юли показват 34 единици, т.е. попадат в интервала за откриване между 26 и 45 единици на миризма. Пробата е взета контролно, в интервала от 10:00 до 10:30 часа, когато в инспекцията не са постъпвали сигнали за наличие на миризми, допълват от РИОСВ. Протоколите са публикувани на интернет страницата на инспекцията.

Апаратът OdorPrep е на разположение на екоинспекцията до края на ноември тази година. Ще бъдат направени още няколко пробонабирания, включително и такива с мобилното устройство, допълват от екоинспекцията.