Риск за пенсиите в средносрочен план

0

Приходите от осигурителни вноски за Държавното обществено осигуряване може да не са достатъчни, за да покрият разходите за пенсии, обезщетения и помощи. Има редица фактори, които увеличават вероятността от такава опасност.

За това предупреждение на  експертите на НОИ, пише  информационния портал glas.bg, като  се позовава на  направен анализ от работещи в НОИ за стратегическите рискове пред управлението на държавното обществено осигуряване в периода след 2020 година.

Според анализа на първо място сред факторите, създаващи тези рискови предпоставки  са демографските процеси. Прогнозите за населението сочат, че през 2020 г. коефициентът на възрастова зависимост в старшите възрасти (населението на 65 и повече години на 100 лица от населението на възраст от 15 и 64 г.) ще достигне 34,30.

Това означава, че на всеки 100 лица на възраст между 15 и 64 г. се падат 34 лица на 65 и повече години. В дългосрочен план тенденциите също не са оптимистични. нещо повече:  очакванията са това съотношение да достигне близо 45 само за период от две десетилетия, а през 2050 г. да надхвърли 52,се казва в  цитирания анализ на НОИ.

При сегашното законодателство – очакванията са балансът на ДОО да остане отрицателен (разходите да останат по-високи от приходите) за целия период от 2019 г. до 2070 г. При 3,3% от БВП, дефицитът в ДОО се очаква да нарасне до 4,8% от БВП в края на периода.

Решенията, свързани с промяна на един или друг от параметрите на осигурителната система, могат или да ускорят, или да забавят влиянието на демографските процеси върху способността на държавата да изпълни ангажимента си към сегашните и бъдещи осигурени лица и пенсионери, посочват експертите, цитирани от „Монитор“.

Другите фактори, които носят риск за системата, са НОИ да не може да открива грешки, нередности и измами с фондовете на ДОО, институтът да изостане от развитието на информационните технологии и да не разполага с достатъчно кадрови потенциал, за да изпълнява възложените му задачи.

Най-добрата агенция за подбор на персонал