Родители могат да кандидатстват за помощи, ако детето учи онлайн

0
Pixabay

Родители, чиито деца учат онлайн, могат да кандидатстват за помощи от държавата, припомнят от агенцията за социално подпомагане. Условията са те да не могат да работят дистанционно, да нямат платен отпуск и да не получават обезщетение за временна неработоспособност.

Условие за получаването на тази помощ е средномесечният доход на член от семейството за месеца, за който се претендира, да е по-нисък или равен на 150 % от минималната работна заплата или на 975 лв., което за семейство с едно дете означава общ доход от 2925 лв., а с две деца – до 3900 лв.

МЗ купува щадящи тестове, за да върне малките ученици в клас

За семейства с едно дете помощта е в размер на една минимална работна заплата – 650 лв., а за тези с две и повече деца – 150 % от месечната минимална работна заплата или 975 лв. Ако дистанционно обучение е въведено за срок над 10 работни дни в месеца, помощта се получава в пълен размер. При ограничения за срок от 6 до 10 работни дни месечно за семейства с едно дете размерът на помощта ще бъде 325 лв., а за семейства с две и повече деца – 487.50 лв. При въведени ограничения до 5 работни дни месечно семейство с едно дете ще получи 162.50 лв., а семейство с две деца – 243.75 лв.

„Заявление-декларация се подава в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на родителите. Към него се прилага документ за брутен доход, получен през месеца, в който в училището или детското заведение са въведени ограничения, служебна бележка от работодател, че лицето е в неплатен отпуск, не може да работи дистанционно от вкъщи, не може да ползва платен отпуск и не получава парично обезщетение за временна нетрудоспособност или обезщетение за бременност и раждане. Самоосигуряващите се лица собственоръчно декларират в заявлението, че не могат да упражняват занятието си поради въведените ограничения“, пишат от агенцията.

Заявлението може да се подаде лично, по пощата или чрез електронния портал http://www.egov.bg/ или на имейла на агенцията.

 

 

Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили