Румъния забрани напускането на домовете след 22 часа

0
413

От 22,00 ч. в понеделник влезе в сила военна наредба номер 2, съгласно която румънците нямат право да излизат от домовете си в интервала 22,00 ч. – 06,00 ч., без основателна причина, съобщава Зиаре.

Съгласно наредбата онези, които излизат от домовете си в този интервал, трябва да имат в себе си удостоверение от работодател или декларация на собствена отговорност, която може да бъде написана и на ръка. Полицаите имат право да изискват тези документи и да ги заснемат.

Между 06,00 ч.  и 22,00 ч. румънците имат право да излизат от къщи само по работа, за набавяне на стоки от първа необходимост, за търсене на медицинска помощ, която не може да бъде отложена и осъществена от разстояние, за грижа или придружаване на деца, възрастни хора, болни хора или лица в неравностойно положение и поради смърт на член на семейството. Румънците имат право да напуснат дома си в този интервал и за да изведат навън домашен любимец.