Русе вече официално има летище!

0
83
условията на Летище Русе

Община Русе вече официално има собствено летище.

Това стана факт, след като Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията издаде удостоверение за експлоатационна годност на бившето летище край с. Щръклево. Извършената проверка от експерти на министерството е показала, че инфраструктурата е възстановена, положена е маркировка, почистени са зоните за безопасност и сигурност. Назначени са и трима компетентни служители, които да кореспондират с командира на полета. Това е единственото общинско летище в страната. Местоположението на аеропорта е стратегическо за града и дава възможности за комбиниране на железопътен, сухопътен, воден и въздушен превоз.

Очаква се летище „Русе“ да се използва активно, тъй като за разлика от други малки летища, пистата е с бетоново покритие и на нея може да се каца целогодишно, а освен това е предвидено и зимно почистване.

На заседание на Общински съвет на 20 октомври бе гласувано предложението за такси и тарифи за ползването на летището. Те са в размер на 30 лева за кацане на самолет до 3 тона и 40 лева над 3 тона, като се заплащат по 10 лева за всеки тон отгоре. Цената за паркиране и престой до 24 часа е 4 лева и ще се плаща само от регулярните полети. Тъй като летището е общинско и няма аналог в страната, за изготвяне на предложенията за плащане са използвани тарифите на гражданското въздухоплаване и държавните летища.