Русенка стана зам.-шеф на държавен фонд „Земеделие”

0

Това съобщихa от пресцентъра на министерството на земеделието и храните. Новият ръководител на структурата е Мирослав Николов. Той ще има четирима заместници, единият от които е Александрова. Тя е родена през 1977 година, завършила е висшето  си образование в УНСС със специалност „Статистика и иконометрия”. През 2000 г. започва кариерата си в Националния статистически институт като експерт, отговарящ за координацията на проекти по Националната програма ФАР и хармонизиране на българското законодателство в областта на статистиката. През 2006 г. постъпва на работа в Министерство на регионалното развитие като началник на отдел Югозападен район за планиране в Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”.

В края на 2008 г. започва работа като началник отдел „Сертифициращ  орган по Оперативна програма за развитие на сектор ”Рибарство” в Държавен фонд „Земеделие”. От лятото на 2011 г. до средата на февруари 2012 г. беше зам.-изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.