Русенски студенти на „Лятно училище по европейска интеграция“

0
68
Факултет “Бизнес и мениджмънт”

40 студенти с високи академични постижения от бакалавърски и магистърски програми по „Европеистика“ и по „Евроатлантическа и глобална сигурност“ отпътуваха за участие във вече станалото традиционно „Лятно училище по европейска интеграция“, организирано от Българско-румънския интеруниверситетски Европа център /БРИЕ/. Това съобщиха от Русенския университет.

Пътуващата школа е практическо обучение по актуални европейски политики в рамките на Европейското младежко събитие на Европейския парламент в Страсбург на 1 и 2 юни тази година. То включва както дискусии и посещения в европейски институции, така и културна програма.

Студентите са сред най-активните по време на обучението си по специалностите в катедрата „Европеистика и международни отношения“. Те са наградени по повод на първото българско председателство на Съвета на ЕС и отбелязването на 25-годишнината от създаването на специалността „Европеистика“ в Русенския университет.

В поредицата от събития ще бъде отбелязана и 15-годишнината от учредяването на БРИЕ, създаден по инициатива на Конференцията на германските ректори, като съвместна структура на Русенския университет, Стопанската академия – Букурещ и пет партниращи германски университета. Инициативата започва като проект в рамките на Пакта за стабилност в Югоизточна Европа на българско-румънската граница при Дунав мост и се превръща в уникална академична практика на европейското образователно и изследователско пространство в Югоизточна Европа.

„БРИЕ вече 15 години поддържа високо качество на обучение на английски език и осигурява квалификации, които гарантират отлични кариери на дипломиралите се студенти в публичния, частния и в неправителствения сектор“, обясняват от Русенския университет.