Шест русенски педагози отличени с награда „Неофит Рилски“

0
Шест русенски педагози

Шест русенски педагози са отличени с награда „Неофит Рилски“ от Министерството на образованието и науката за висок принос в сферата на предучилищното и училищното образование.

Наградите им бяха връчени днес от кмета Пламен Стоилов в присъствието на д-р Росица Георгиева, началник на Регионално управление на образованието в Русе и директора на Дирекция „Култура и образование“ в общинската администрация Ирена Петрова.

Наградените са:

Ценка Тодорова – директор на ДГ „Пинокио“;

Енчо Енчев – директор на ОУ „Ангел Кънчев“;

Гергана Григорова – директор на ОУ „Васил Априлов“;

Елена Аянова-Павлова – главен учител в ОУ „Любен Каравелов“;

Емил Тюлеков – директор на ОУ „Никола Обретенов“;

д-р Марияна Георгиева – старши учител по български език и литература в СУПНЕ „Фридрих Шилер“.

Г-н Стоилов поздрави отличените и изтъкна, че тази награда е едно морално преклонение пред техния труд, защото именно те са Посланиците на Русе – град на свободния дух. Той заяви, че Община Русе, в тясно сътрудничество с Регионалното управление на образованието, ще подкрепят русенските учебни заведения във всички техни начинания. Наградите „Неофит Рилски“ се присъждат от Министерството на образованието и науката на изявени учители и директори на детски градини, училища и обслужващи звена в сферата на образованието за дългогодишната им цялостна високо професионална трудова дейност в системата на народната просвета и приноса им в развитието на образователното дело в България.