Русенски ученици се учиха да прогнозират и управляват инвестиционни ресурси

0
русенски ученици

30 русенски ученици от 11-ти и 12-ти клас на 7 русенски училища се включиха в обучение по прогнозиране и управление на инвестиционни ресурси.

Обучението е част от практикума по финансова математика „Анализирай това“, който се реализира по програмата „Знание и растеж“, осъществявана от фондация „Русе – град на свободния дух“,  с подкрепата на фондация „Еконт“.

С помощта на преподаватели и докторанти от Русенския университет те се запознаха с основните движещи сили на финансовите пазари, със спецификите на валутните пазари и с някои стратегии за търгуване на ценни книжа, включващи технически анализ и фундаментален анализ,.с възможностите за прогнозиране цените на акциите с времеви редове, както и със специализирания статистически софтуер SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Учениците имаха за задача да направят в SPSS модели за цените на акциите на две компании и да вземат своето инвестиционно решение.

Участниците в обучението се запознаха и с управление на портфейли, научиха се какво са рискови и безрискови ценни книжа, как се съставя портфейл от рисков и безрисков актив, как се формира рисков портфейл от два актива и как се определя оптималният рисков портфейл. Учениците имаха за задача да оценят по исторически данни (в Excel) характеристиките на възвръщаемостта на два рискови актива и да съставят своя оптимален рисков портфейл, ползвайки готов код на Matlab.

За участие в практикума са се записали общо 50 ученици от 8 русенски училища, както и общо 18 учители, експерти от практиката, преподаватели и студенти от специалност „Финансова математика“, които ще се включат в ролята на ментори и лектори. Следващата и последна среща в рамките на практикума ще се проведе на 23-ти ноември, когато участниците ще се запознаят с някои похвати за оптимизация на икономически процеси.