Русенският университет ще обучава магистри по социално предприемачество

0
Русенският университет

От тази година Русенският университет ще обучава магистри по социално предприемачество, съобщиха от висшето училище.

Това става възможно след като в края на миналата година Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА)  даде зелена светлина за новата магистърска програма, предназначена за завършили специалности в областта на „Стопански, правни и социални науки“.

Обучителният процес предвижда съвместната работа на преподаватели от 4 факултета на Русенския университет – Факултет „Бизнес и мениджмънт“, Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“, Юридически факултет и Факултет „Природни науки и образование“, за да се гарантира високото качеството на образование и предоставянето на спектър от интердисциплинарни знания, необходими за успешното професионално развитие на бъдещите социални предприемачи.

Желаещите да надграждат бакалавърското си образование с тази изключително актуална магистратура могат да кандидатстват и да започнат обучение още през есента на 2022г. Необходимостта от обучение по „Социално предприемачество“ беше идентифицирана в рамките на реализацията на проект BeyondScale.eu, където Русенският университет е единствен партньор от Източна Европа в проектния консорциум BeyondScale, а Министерството на образованието и науката – единственият асоцииран партньор измежду бившите социалистически държави.

Международният консорциум на проекта потвърди, че разработената магистърска програма напълно съответства на измерението „Подготовка и подпомагане на предприемачи“ от инструмента HEInnovate на Европейската комисия, което и прави бъдещите магистри по „Социално предприемачество“ конкурентоспособни на европейския пазар.

 

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили