Русенци минават на самоотчет, ВиК няма да отчита водомерите през февруари

0

ВиК временно преустановява визуалното отчитане на индивидуалните водомери в Русе, съобщават от там.

С оглед на усложнената епидемична обстановка в страната през месец февруари 2022 г. няма да се извършва визуално отчитане на индивидуалните водомери в сградите в режим на етажна собственост в гр. Русе. Обхожданията на отчетниците ще се подновят през месец март. С това решение се цели ограничаване на неудобствата и притесненията, които биха могли да предизвикат посещенията на служителите на дружеството по домовете предвид епидемичната ситуация. В същото време от ВиК вярват, че мярката ще насърчи използването на възможностите за самоотчет, които предлагат.

От там поясняват, че показанията на измервателните си уреди могат да бъдат подадени по няколко начина:

Електронна услуга „Самоотчитане на водомер“

Услугата е достъпна в уебсайта на дружеството ни на адрес: https://www.vik-ruse.com/domakinstva/samootchitane. За да се възползва от възможността за електронно самоотчитане, е необходимо титулярят на съответната партида да въведе абонатния си номер и ЕГН/ЛНЧ, след което системата ще го насочи към електронен формуляр, където да попълни данните за своето потребление.

Показанието на измервателния уред се визуализира с помощта на черни и червени цифри. Черните цифри показват изразходваната вода в кубични метри, а червените – в литри. При въвеждане на данните моля да вземете предвид само черните цифри, като закръглите показанието им според показанията на червените цифри по следния начин: до 0.500 – към по-малката стойност; над 0.500 – към по-голямата стойност.

Електронната система може да не Ви допусне до формуляра за въвеждане на показания в два случая:

  • абонатният номер и/или ЕГН/ЛНЧ са въведени неправилно;
  • подаването на данни се извършва извън периода на самоотчитане.

Ако данните са въведени коректно и сте спазили периода на самоотчитане, но въпреки това системата не Ви допуска, сигнализирайте за проблема, като изпратите имейл до inkaso@vik-ruse.com. В имейла посочете въведения абонатен номер и съответния ЕГН/ЛНЧ.

Показанията могат да бъдат предадени и чрез уебсайта на дружеството, до три дни след обявения за отчитане ден. Датата за отчитане се обявява в График за отчитане, който също е достъпен в уебсайта на адрес: https://www.vik-ruse.com/prowerka-na-grafik. Освен чрез уебсайта, ще можете да получите информация за датата на предстоящо отчитане от уведомления, които служители на дружеството ще поставят на видно място на входната врата на жилищните блокове.

Телефонни линии за подаване на показания

Може да подавате показания всеки работен ден от 8:00 до 17:00 ч. на следните телефонни номера: 082 501 559; 082 501 560; 082 501 501 561; 082 501 562; 082 501 563; 082 501 565; 082 501 566; 082 501 573; 082 501 574 и 082 501 575. Не забравяйте, че за да подадете показания, е необходимо да знаете обявената дата за отчитане на потреблението във Вашия имот, като данните могат да се подадат най-късно до три работни дни след нея.

Електронни адреси и мобилно приложение

В случай че изпитвате затруднения при отчитане на водомера, бихте могли да изпратите снимка на измервателния уред, направена в обявения за отчитане ден, до следните имейл адреси: info@vik-ruse.com и inkaso@vik-ruse.com. Тези, които използват мобилното приложение Viber, могат да изпратят съобщение с приложената снимка на 0887120252. Освен снимка на измервателния уред, съобщението, изпратено по електронната поща или Viber, трябва да съдържа абонатния номер, собственото име и фамилията на титуляра на партидата.

Домоуправителите могат да подават показания или снимки на общите водомери, както и снимки на измервателните уреди на абонати, които срещат затруднения при отчитане, на посочените по-горе имейл адреси и чрез мобилното приложение.

На потребителите, които не са подали показания в периода на отчитане, ще бъде начислена служебна консумация на базата на два реални отчетни периода, която при реално отчитане ще бъде спадната (със знак „минус“ във фактурите).

 

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили