Свободни работни места в област Русекъм 7 февруари 2022 г.

0
Свободни работни места в област Русе към 09 декември  2019 г.

Бюро по труда – Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 

 • 1 детски учител, висше обр. – предучилищна педагогика, комп. умения
 • 10 маш. оператори, шиене в производство на седалки за автомобили, средно обр., опит
 • 1 начален учител в ЦДО, висше обр. по специалността
 • 10 оператори, когенератор, средно обр.- електропрофил /ДВГ/ машинна специалност
 • 1 хигиенист в детска градина, средно обр.
 • 1 хигиенист в шевно производство, средно/основно обр.
 • 1 счетоводител, висше/средно иконом. обр., комп. умения, 5г. проф. опит
 • 6 общи работници в производство на матраци, средно обр.
 • 40 камериери/ки за лятна сезонна заетост в гр. Обзор, без изискване за образование и стаж
 • 1 специалист, снабдяване, висше /средно техн. обр., отлично владеене на английски или немски езици, комп. умения, проф. опит 3 години
 • 5 машинни оператори, изработване на печатни платки, висше /средно техн. обр., владеене на английски език е предимство, отлични комп. умения
 • 10 монтажници, електронни елементи, средно обр.
 • 1 събирач, отпадъци разделно, средно обр.
 • 2 касиери във верига магазини за промишлени стоки, средно обр.
 • 2 електромонтьори в мебелно производствово, средно техн. обр., опит
 • 10 пом. оператори в мебелно производство, средно обр.
 • 2 сладкари, средно/основно обр.
 • 1 маш. инженер, висше обр./маш. инженер/технология на транспорта
 • 10 монтьори, ремонт на машини и съоръжения, средно обр.
 • 3 секционни майстори в производство на чорапи, средно обр., опит
 • 1 супервайзър процес в производство на чорапи, висше/средно обр., комп. умения
 • 1 зареждач в производство на чорапи, средно/основно обр.
 • 10 работници процес и 1 общ работник в производство на чорапи, без изискване за образование
 • 1 технолог, винопроизводство, висше обр. по специалността
 • 1 техник, винопроизводство, средно обр. по специалността
 • 2 автокранисти, средно обр., свидетелство за управление на автокран
 • 2 строителни инженери, висше стр. обр.
 • 2 маш. инженери, висше обр. по специалността
 • 2 стр. техници, средно стр. обр.
 • 3 кофражисти, средно/основно обр., опит
 • 2 багеристи, средно обр., свидетелство за управление на ПСМ
 • 1 електротехник, пром. предприятие, средно спец. обр.
 • 15 маш. оператори в производство на санитарни принадлежности, средно обр.
 • 4 техници-механици в производство на санитарни принадлежности, средно техн. обр.
 • 3 капитани на кораб, речно плаване, средно обр., квалификация, опит 10 години
 • 1 продавач-консултант в м-н за хранителни стоки, средно обр., мястото е за с.Иваново
 • 1 парамедик в соц. заведение, средно/висше обр., 2г. курс на обучение с придобита IV степен
 • 1 санитар в соц. заведение, средно/основно обр.
 • 6 мед. сестри в соц. заведение, висше обр. по специалността
 • 1 соц. асистент в соц. заведение, средно/основно обр.
 • 1 хигиенист в соц. заведение, средно/основно обр.
 • 2 шофьори, международни превози, средно обр., шоф. кат. С+Е, опит
 • 5 касиери за търг. верига за хранителни стоки, средно обр.
 • 2 барман-сервитьор, средно обр.
 • 15 монтажници, сглобяване на изделия, средно техн. обр.
 • 1 готвач-сладкар, приготвяне на здравословна храна, средно обр., опит
 • 9 плетачи в чорапено пр-во, средно/основно обр.
 • 5 електромеханици в производство на филтри, средно техн. обр.
 • 5 настройчици на машини в производство на филтри, средно техн. обр.
 • 5 началник -смяна, в производство на филтри, средно техн. обр.
 • 5 контрольори-качество в производство на филтри, висше техн. обр., владеене на английски език, опит в производство
 • 15 опаковачи в производство на филтри, средно обр.
 • 15 машинни оператори в производство на филтри, средно техн. обр.
 • 5 водачи на мотокар в производство на филтри, средно обр., правосп. за управление на мотокар
 • 5 чистачи/хигиенисти в производство на филтри, основно обр.
 • 1 учител по английски език в гимназиален етап на обучение, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 3 санитари в соц. услуга, средно/основно обр.
 • 15 санитари за болнично заведение, средно обр.
 • 2 мед. сестри в соц. услуга, висше обр. по специалността
 • 7 оператори на произв. линия за нанасяне на покритие в/у метал, средно обр.,
 • 2 диспоненти, международен транспорт, средно обр., немски и руски ез., англ. език е предимство, стаж в областта на транспорта мин. 1г.
 • 15 международни шофьори, средно обр., шоф. кн. кат. С+Е, АДР
 • 7 складови работници, средно обр., свидетелствово за работа с мотокар е предимство
 • 2 настройчици на преси в производство на ел. инсталационни изделия, висше/средно техн. обр.
 • 1 стругар, средно обр.
 • 1 зам. главен счетоводител , висше икономическо обр., комп. умения , опит 3 години
 • 1 организатор дейности, висше /средно обр., комп. умения
 • 2 шофьорi, тежкотоварен автомобил 12 тона и повече, средно обр., шоф. кат. С+Е
 • 3 шофьори, тежкотоварен автомобил, средно обр., шоф. кат. С
 • 1 оксиженист, средно /основно обр., правоспособност
 • 2 общи работници в склад за скрап, основно обр.
 • 15 служители, запитвания, средно обр., немски ез., комп. умения
 • 2 готвачи, средно обр., опит
 • 1 техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника, висше техническо обр., шоф. кат. В, опит 2 години
 • 3 хигиенисти на 4 часа, средно обр.
 • 2 инженери-конструктори, висше обр.- Машинен инженер, с-ми за проектиране- SolidWorks
 • 20 работници, сглобяване на детайли за автомобилна промишленост, средно обр.
 • 5 работници , озеленяване и работа с моторна коса, основно обр., опит  2 години
 • 4 маш. оператори, преса за гладене в чорапено производствово, средно/основно обр., мин. опит
 • 6 маш. оператори в производство на части за автомобилна промишленост, основно обр.
 • 1 работник, плетачна машина, средно обр., начална комп. грамотност
 • 1 асистент  във ВУЗ, висше обр.-спец. Агрохимия, англ. и руски ез., комп. умения
 • 1 асистент  във ВУЗ, висше обр.-спец. Общо земеделие, англ. и руски ез., комп. умения
 • 1 логопед в соц. услуга, висше по специалността
 • 49 шивачи на облекла, с опит/начинаещи, средно/основно обр.

–        места по чл. 38 от ЗХУ:

 • 1 инженер-конструктор, висше обр.- строителен/маш. инженер, английски/немски език, програми за проектиране – AutoCAD, SAP2000, Athena, Inventor, мястото е по чл.38/ЗХУ/

 

Бюро по труда – Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

 • 2 водачи, селскостопански машини, средно обр. и правоспособност
 • 1 финансов контрольор, висше иконом. образование /за гр.Две могили/
 • 1 специалист, социални дейности, висше образование, специалност „Социални дейности” /за гр. Борово/
 • 1 електромонтьор, средно образование /за гр. Бяла/

 

 

** За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили