Интерес към безплатните прегледи за глаукома

0
21
Безплатни  прегледи за глаукома

Над 60 пациенти се възползваха от безплатните прегледи за глаукома и пациенти в рискови групи в Многопрофилна болница за активно лечение „МЕДИКА РУСЕ”. Повод за инициативата беше Световния ден на глаукомата, който се отбелязва на 12 март. Пациентите имаха възможност да се консултират със специалист от Очно отделение на Лечебното заведение, който да провери вътреочното им налягане.

При 10 от прегледаните пациенти е било установено повишено вътреочно налягане и те са били насочени за изследвания и последващо лечение. При други 9 пациенти е била установена гаукома.

Специалистите отново напомнят, че ранната диагностика е изключително важна, тъй като глаукомата често протича без явни симптоми. Ето защо е необходимо да се постави диагноза преди да са настъпили трайни увреждания на зрението, и да не се допусне пълна слепота.

Глаукомата засяга периферното зрение. Заболяването е втората причина за слепота, а от него страдат милиони хора по света.  Глаукомата е известна като „тихият крадец на зрението”. Тя засяга най-често мъже и жени над 45-годишна възраст, хора със захарна болест, сърдечно-съдови заболявания и фамилна обремененост. Когато увреждането вече е настъпило, то може да прогресира, ако не бъде приложено адекватно лечение и наблюдение. Затова колкото по-рано се постави точната диагноза, толкова по-бързо ще започне лечението на коварното заболяване.