С по 3 000 души на година се топи област Русе

0

Средно с по 3 000 души на година се топи населението на област Русе. Стряскащите данни бяха изнесени на форум под надслов „Консолидиране визията за просперитета на област Русе по ключови за бъдещето ѝ развитие въпроси“. За последните десет години жителите на областта са намалели с 33 941 души и сега са 212 729. 11 населени места са с население под 200 души, четири са с под 100 души, като с най-малко жители е двемогилското село Пепелина, в което живеят едва 38 души.

Миналата година в областта са се родили 1505 деца, което е едва с три по-малко спрямо 2019-а, но за сметка на това със 182 по-малко от 2018-а и със 673 по-малко спрямо 2010-а. Ръст обаче се отчита при смъртните случаи. За 2020-а те са 4394, което е със 683 души повече отколкото през 2019-а. Най-голям е делът на починалите от сърдечни заболявания.

Намалява и населението в трудоспособна възраст. Най-актуалните данни сочат, че то е 59.30% от живеещите в региона. По-притеснително е обаче, че 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, биват замествани едва от 61.

Що се отнася до детските градини и училищата, в областта има 39 детски градини с 5876 деца, а училищата са 68 с 19 056 ученици. Ако трябва да се прави сравнение за последните 10 години, децата в детските градини са намалели с над 750, а учениците с над 4200. Сходна е и тенденцията при студентите.

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили