Събират опасни отпадъци от домакинствата

0
172
Кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата

Започва кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата за последващо третиране, съобщиха от общинската администрация в Русе.

Отпадъците ще се събират на 19 и 20 септември, като пунктът за събиране ще бъде разположен на ул. „Шипка“ № 33 в Русе, с работно време от 10:00 до16:00 часа. От Община Русе приканват всички физически лица, притежаващи посочените видове опасни битови отпадъци, да ги предадат в мобилният събирателен пункт.

Видове отпадъци, подлежащи на приемане и последващо третиране:

  1. Замърсени опаковки – Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества
  2. Лекарства с изтекъл срок на годност – Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти
  3. Живачни термометри и живак – Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак
  4. Почистващи препарати, дезифектанти, белина и др., препарати за борба с вредители, киселини, основи и реактиви – перилни и почистващи смеси, съдържащи опасни вещества, пестициди, киселини, основи, фотографски химични вещества и смеси
  5. Бои, политури и лакове; праймери и разредители за боя; терпентин; лепила, бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества, разтворители