Събират опасни отпадъци в Русе

0
Близо 100 килограма опасни отпадъци

Поредната кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще се проведе в Русе, съобщават от общинската администрация.

Мобилния събирателен пункт ще бъде разположен на ул. „Шипка“ № 33 на 17 и 18 май. Там гражданите ще могат да предадат за последващо третиране:

  •  лекарства с изтекъл срок на годност;
  •  живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак;
  •  лакове и бояджийски материали, разтворители;
  •  остатъци от строителна химия –лепила, пяна, силикон и др.;
  •  домакински препарати/битова химия;
  •  фотографски материали;
  •  киселини/основи;
  •  мастила;
  • – празни опаковки, обозначени със символите за опасност;
  •  препарати за растителна защита и борба с вредители.

От Община Русе припомнят, че опасните материали в бита могат да се съдържат в най-различни продукти – битова и строителна химия, технически материали, почистващи средства, препарати за борба с вредители и др. Ако на опаковките им има един от следните символи за опасност, след употреба те трябва да се отделят заедно с остатъка от продукта и да бъдат предадени за обезвреждане.

 

За допълнителна информация по настоящата кампания – тел. 082/506 793 – отдел „Екология“.

 

Най-добрата агенция за подбор на персонал