Съдия Ивелина Бонева оглавява Районния съд в Бяла

0

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно съдия Ивелина Бонева за административен ръководител председател на Районен съд – Бяла.

Кандидатурата й е била подкрепена от всичките 13 члена на колегията, а комплексната оценка от атестирането й е 98 точки.

Съдия Ивелина Бонева е завършила Русенски университет „Ангел Кънчев“ през 2000 г. Професионалната й кариера започва като юрисконсулт в Община – Бяла, след което през 2004 г. е назначена на длъжността държавен съдебен изпълнител в Районен съд – Бяла. От 09.01.2006 г. работи като съдия в същия съд, като неведнъж е замествала административния ръководител при неговото отсъствие. Към настоящия момент е с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили