Санкционират собственика на сепарираща инсталация за отпадъци в Русе

0
286
Собственика на сепариращата инсталация

РИОСВ в Русе ще административно-наказателни мерки на собственика на сепариращата инсталация за отпадъци, в която на 7 февруари избухна пожар.

Това съобщиха от екоинспекцията след извършената от експерти проверка на сепариращата инсталация за твърди битови отпадъци в град Русе. Представител на екоинспекцията е бил на мястото на аварията, където са се провеждали необходимите  действия от органите по пожарна безопасност. При проверката е установено, че наличните отпадъци от сепариране са разположени в две халета, на купчини с обем около 50 м³ всяка, с общо тегло около 400 т.  Отпадъците все още са тлеели,  участъка се е оросявал с вода.

При документалната проверка  е установено, че с договор „Топлофикация-Русе“ ЕАД е прехвърлила собствеността  към дружество, на което възлага дейностите с отпадъци на сепариращата  инсталация. За тези дейности бъдещият оператор е подал документи в инспекцията, но все още няма издадени необходимите разрешителни.

За това нарушение спрямо фирмата ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.