Център за специализирана извънболнична помощ ще помага на онкоболните от 4 области

0
Живееща в САЩ жена

Общинският съвет на Русе на даде съгласие да бъде създаден Медицински център за специализирана извънболнична помощ към Комплексния онкологичен център в Русе.
Това предлага управителят на центъра д-р Камен Кожухаров. В предложението ке подчертава, че това е заложено в бизнеспрограмата на дружеството и в концепцията за развитието му за периода 2022 – 2025 г.

Като основен мотив за създаването на медицинския център се изтъква факта, че в „КОЦ-Русе“се извършват всички видове медико-диагностични и лечебно-диагностични дейности в областта на болничната помощ при онкологични заболявания. За ранната диагностика на онкологични заболявания е необходимо извършване на множество диагностични и лечебни дейности в областта на извънболничната помощ, които „КОЦ-Русе“ няма право да осъществява в полза на здравноосигурените лица по договор с НЗОК. В тази връзка е необходимо създаване на структура в извънболничната помощ, чрез която „КОЦ-Русе“, с наличните си специалисти и медицинска апаратура, да извършва дейност, финансирана по договор с НЗОК, за активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания.

Медицинският център ще е самостоятелно лечебно заведение, с едноличен собственик на капитала „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД, което да осъществява дейност на първи етаж на основната сграда на центъря – в помещенията, ползвани до момента от администрацията. Ще бъдат разкрити кабинети за извънболнична диагностична и консултативна дейност, в която специалистите по медицинска онкология, образна диагностика, хирургия, хематология, акушерство и гинекология, нефрология, гастроентерология, клинична лаборатория ще оказват специализирана извънболнична медицинска помощ на нуждаещите се

За управител на новоучреденото дружество до провеждането на конкурс се предлага да бъде определена д-р Десислава Руменова Генова-Николаева

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук