Седемсантиметров лед скова езерото в “Сребърна”

0
82
Седемсантиметров лед

Седемсантиметров лед е сковал езерото в “Сребърна”, съобщавиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе.

В централната част на водното огледало има незамръзнало петно, където се наблюдават струпвания на птици – неми лебеди, лиски, зеленоглави патици, зимно бърне и морски орли. През нощта езерото приютява многобройни ята от вида голяма белочела гъска. На територията на “Сребърна” се появяват и няколко къдроглави пеликани. Ежедневно се извършват обходи и не са установени нарушения в защитената територия.