Старейшини заседават извънредно заради „Общински транспорт Русе“

0

Постоянната комисия по Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм  ще заседава извънредно във вторник, 17 май. Причината е провелия се дебат относно увеличаване капитала на „Общински транспорт Русе“ с 2 200 000 лв. (два милиона и двеста хиляди лева). От изпълнителния директор Александър Георгиев е изискан отчет за всички предоставени средства, включително с които се увеличава капиталът на „Общински транспорт Русе“. Комисията ще се излъчва на живо в YouTube канала на Общинския съвет.

34-то заседание на Общински съвет – Русе ще се проведе на 19 май, четвъртък, в зала „Свети Георги“ в сградата на Община Русе. Дневният ред е от 29 точки, има 2 допълнителни точки за разглеждане. Едната от тях е за увеличаване капитала на „Общински транспорт Русе“. Целта на дружеството е по този начин да закупи 35 употребявани автобуса и да бъдат привлечени на работа около 90 водачи с категории D и D103

Това, според ръководството та общинското дружество е необходимо за въвеждането на новата транспортна схема в Русе. В момента дружеството разполага само с тролейбуси и електробуси, а като единствен оператор на обществения транспорт в общината трябва да осигури и автобусния превоз.

Автобусите трябва да са минимум EURO 5, да са климатизирани, да са нископодови, да осигуряват достъпна среда за детски колички и хора с увреждания, да имат остатъчен полезен живот от около 5 години.

За закупуването и доставката на тези превозни средства ще бъдат необходими средства от порядъка на около 1,4 млн. лв. Също така, за да се осигури оперативната самостоятелност на дружеството, до края на календарната година ще бъдат необходими около 800 000 лв., като средствата ще се използват за заплащане на осигуровки, електроенергия и резервни части. Общата сума е от порядъка на 2,2 млн.лв., която е осигурена от бюджета на Община Русе. Затова се иска капиталът да бъде увеличен от 2,3 млн.лв. на 4,5 млн.лв. чрез издаване на 22 000 нови акции с номинал 100 лв. всяка.

Увеличаването на капитала ще повиши конкурентоспособността на „Общински транспорт Русе“, ще подобри финансовите му коефициенти и ще увеличи шансовете му да бъде одобрено за бенефициент по програмите от новия програмен период. Също така ще гарантира безпроблемно изпълнение на заложената транспортна задача чрез осигуряване на достатъчна ликвидност, за да се посрещнат оперативните разходи на дружеството до края на 2022 г. като в това време се въведе новата транспортна схема, се казва в мотивите на докладната записка, внесена от кмета Пенчо Милков.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук