Студенти от педагогическите специалности в РУ в помощ на учебните заведения

0
262

Студенти от педагогическите специалности в Русенския университет се включиха в помощ на учебните заведения в град Русе, съобщиха от висшето училище.

Те станаха част от резерва на кадри, създаден от Министерство на образованието замествайки отсъстващи или болни учители

В две от детските градини в град Русе – Детска градина „Ралица“ и Детска градина „Здравец“, в момента работят като заместващи учители Йозлем Назми, Ебру Исуф и Велислава Великова – четвъртокурснички от специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“. Цветомира Милева и Анка Атанасова от същата специалност са учители в целодневната организация на учебния ден съответно в Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“ и ОУ „Тома Кърджиев“.

Четири студентки от четвърти курс от специалност „Български език и история“ поеха функциите на учители в различни училища. Антония Тодорова и Анелия Минева преподават български език и литература в Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“, Надя Жекова провежда обучение по история, философия и гражданско образование в Професионалната гимназия по транспорт, а Милена Пейкова подпомага обучението по история в Основно училище „Иван Вазов“.

Студентите от специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“ също прилагат на практика усвоените знания и умения в реална учебна среда. Третокурсничката Бисерка Велева е учител в целодневната организация на учебния ден в Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“, докато Пламена Томова и Десислава Илиева от четвърти курс заместват учителите на ученици в начален етап в СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“. Берна Бейтулова също от четвърти курс е учител в целодневната организация на учебния ден в ОУ „Тома Кърджиев“.