Светлана Ангелова: Гарантираме минимална работна заплата от 650 лв. и средна работна заплата от 1500 лв. в рамките на новия мандат

0
Азербайджан

Кандидатът за народен представител от листата на ГЕРБ в 19-и МИР – Русе Светлана Ангелова е експерт с дългогодишен опит в социалната сфера. Била е зам. – председател и член на Комисията по труда и социална политика в 41-о, 42-о и 43-о Народно събрание.

 

  • Какво конкретно предлага и ще направи ГЕРБ през следващите 4 години в социалната политика ?

 

Нашите обещания са реалистични, стъпват на задълбочени анализи и са финансово подплатени.

 

Държавата не вдига заплатите. Това, което увеличава доходите, е една силна и бързоразвиваща се икономика.

При изпълняване на програмата на ГЕРБ гарантираме в рамките на

мандата минимална работна заплата от 650 лв. и средна работна заплата от 1500 лв. Ние в ГЕРБ знаем, че бизнесът плаща заплати, а правителството помага като създава среда. Работим за БВП от над 110 млрд. лв. в рамките на мандата, при около 86 млрд. лв. за 2015 г.

 

Работните места се създават не само от държавата, но и от бизнеса и по – точно от малките и средни предприятия. Затова ние се стремим към създаване на стимули и облекчения за бизнеса, създаване на благоприятна бизнессреда – ключов елемент от нашата управленска програма. Не трябва да има здрави хора в трудоспособна възраст, които са трайно безработни. Максимално ще използваме възможностите на оперативните програми, особено Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, безработните да не губят възможността да участват на трудовия пазар. Предвидили сме разработване на програми за обучение и квалификация за безработните, а също така за преквалификация на заетите. Целта е те да станат по – конкурентоспособни и намерят подходяща работа. С други програми ще насърчим безработните да започнат самостоятелен бизнес. Парлив е въпросът с осигуряване на работа в малките населени места и селските региони. Там единствена възможност в повечето случаи е осигуряване на временна заетост по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

 

  • Ще наблегнем на стажантските програми за младите хора. Те са добър начин за студентите да се запознаят със практиката, с реалната работна среда и да видят дали конкретна професия е за тях. Фирмите, които наемат стажанти, от своя страна, получават възможността сами да обучат младежите спрямо нуждите си и след време да ги назначат на работа. Специално внимание ще обърнем на младежката безработица, както и на изготвяне на работна програма за заетост на граждани на възраст над 55 години.

 

 

Ние сме за стабилна пенсионна система, която да гарантира предвидимост и спокойствие на хората в дългосрочен план. Предвиждаме балансирано повишаване на пенсиите, без това да се отрази на дефицита на системата. Подобряване благосъстоянието на възрастните хора се изразява не само в ръст на пенсиите, но и в предлагането на повече социални услуги в зависимост от техните нужди и потребности.

 

Грижата за децата трябва да обхваща всички деца, а не само тези в риск.

Приоритетно ще се стимулира тридетния модел и насърчаване на отговорното родителство. Предлагаме социални помощи да получават само семейства, чиито деца посещават детска градина и училище. Това е една добра превенция срещу социалното изключване и отпадане от предучилищно и училищно образование.

 

Залагаме на прекратяване злоупотребата при отпускане на т. нар. инвалидни пенсии. Усъвършенстване на модела на медицинската експертиза и прехвърляне на системата на ТЕЛК в НОИ. Ще бъде сложен край на практиката за периодично явяване пред ТЕЛК – комисии на лица с необратими заболявания.

 

 

За да се случат всички тези така необходими неща в социалната политика, за да може българските граждани да живеят по – добре на 26 март гласувайте с номер 11 в бюлетината! Реални решения за България!

 

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Платена публикация