Свободни работни места в област Русе

0
2312
Свободни работни места в област Русе към 02 декември  2019 г.

Бюро по труда-Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново и Ветово/

 

1 организатор обработка на информация, средно икономическо образование, компютърни умения /по чл. 46 от ЗНЗ – стажуване/

1 общ работник в шевно производство, основно образование /по чл. 55а от ЗНЗ – безработни над 50 години/

1 продавач консултант, средно икономическо образование /по чл. 55а от ЗНЗ – безработни над 50 години/

1 служител информация – в транспортна фирма, средно/висше образование, английски/немски език, компютърни умения /по чл. 55а от ЗНЗ – безработни над 50 години/

1 шивач, средно образование /по чл.51 от ЗНЗ – работа на непълно работно време/

1 козметик, средно образование, опитът е предимство /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

1 работник по поддръжка, 1 шлосер по поддръжка, 1 матричар, 1 мотокарист, 1 фрезист – производство на метални изделия, основно/средно образование, опит

1 инженер конструктор – производство на метални изделия, техническо образование, опит

1 машинен инженер, висше техническо образование, компютърни умения

1 технически сътрудник, средно/висше икономическо образование, компютърни умения

1 автокранист, основно/средно образование, правоспособност

1 технически сътрудник, средно/висше образование, румънски език, 1 година опит

3 опаковачи на чорапни изделия, средно образование, мин. 1 година опит

5 тапицери – мебелно производство, средно образование, мин. 2 години опит

1 настройчик оператор на машини с ЦПУ, средно образование, работи се на машини система ЗИТ 500 Т и Fanuc, опит

1 икономист счетоводител, висше икономическо образование, компютърни умения, шофьор кат.В

1 оператор на металорежещи машини с ЦПУ, средно специално образование, опитът е предимство

1 инженер – цехов технолог, висше техническо образование, компютърни умения, работа с програми за проектиране, 3 години опит

2 електромонтьори – ПЖПС, средно професионално образование, опитът е предимство

1 машинист на багер, основно образование, правоспособност, опит

2 оператори на компютър, средно/висше образование, за едното място се изисква английски език, компютърни умения

10 заварчици СО, средно/основно образование, опит

17 електрозаварчици, средно/основно образование, правоспособност

15 заварчици – метод 141 и 111, средно професионално образование /предимство/, правоспособност, за гр.Бургас

3 монтажници и 3 комплектовачи – производство на метални изделия, основно/средно образование

2 кранисти – портален кран, основно/средно образование, правоспособност

2 борвергисти, средно специално образование, 2 години опит

1 счетоводител в училище, висше икономическо образование, компютърни умения, стаж в системата на образ.

1 огняр – на газ, в училище, средно образование, правоспособност

1 огняр – котел на твърдо гориво, в детска градина, основно/средно образование, правоспособност, за с.Щръклево

2 общи работници в склад за чорапи, основно/средно образование

1 майстор на закуски, средно/основно образование, опит

1 продавач на закуски, средно образование, опит

1 фрезист, средно техническо образование, опит

1 стругаро-фрезист, средно специално образование, 5 години опит

1 програмист – софтуерни приложения, висше образование – компютърни умения, програмни езици Access, PHP

3 медицински сестри в дом за възрастни хора с увреждания, висше/полувисше образование по специалността

1 лекар невролог, висше медицинско образование по специалността

1 лекар анестезиолог, висше медицинско образование по специалността

1 лекар кардиолог, висше медицинско образование по специалността

1 лекар обща медицина – за спешно отделение, висше медицинско образование

1 лекар – образна диагностика, висше медицинско образование – рентгенология

1 лекар очни болести, висше медицинско образование по специалността

1 дизайнер на корпусна мебел, средно/висше образование, компютърни умения – PhotoShop, CorelDraw и 3DsMax, шофьор кат.В, опит

1 технолог в мебелно производство, средно/висше образование, компютърни умения – AutoCAD, опит с пробивни машини с ЦПУ

1 фрезист – мебелно производство, средно образование, опит

16 оператори на дървообработваща машина, основно образование

3 дърводелци, средно/висше образование, владеенето на немски или руски език е предимство, 1 година опит, за гр.Бяла

2 конструктори – дървообработване, висше инженерно образование, немски език, владеенето на руски език е предимство, компютърни умения – работа с SolidWorks, PhotoShop и AutoCAD, 2 години стаж, за гр.Бяла

3 монтажници на корпусна мебел, средно образование, 1 година опит

10 работници – обработване на дърво, средно образование, за гр.Две могили

2 опаковачи в мебелно производство, средно образование, опит

7 машинни оператори в мебелно производство, средно образование, 1 година опит

1 конструктор на мебели, висше техническо образование, работа с програми за проектиране и конструиране на мебели

5 монтажници в мебелно производство, средно образование, компютърни умения, опит

1 шлайфист, средно образование, опит

1 продавач в бензиностанция, средно образование

3 шофьори на автобус – превози в страната и в чужбина, кат.Д, средно образование, удостоверение за професионална компетентност

4 шофьори – международни превози, кат.С+Е, основно/средно образование, опит в управлението на прицеп, стаж в страните от ЕС

2 кофражисти, основно/средно образование, опит

12 работници в строителството, основно/средно образование, опит

1 продавач консултант в магазин за хранителни стоки, средно образование, компютърни умения, опит

2 бармани сервитьори, средно образование

1 готвач – 4 часа, средно специално образование/завършен курс, опитът е предимство

1 готвач, средно професионално образование, 3 години опит

3 сладкари, средно/основно образование, опит

2 чистачи – различни обекти, основно образование, едното място е на 4 часа

4 сервитьори, средно образование

1 готвач за столово хранене, средно професионално образование или курс, опит

1 работник в сладкарски цех, средно професионално образование/опит

2 помощник-готвачи, средно професионално образование/завършен квалификационен курс

1 технолог нормировчик, висше образование – технология на шивашкото производство, компютърни умения, 3 години опит

1 офис асистент, средно образование, италиански и английски език, компютърни умения

1 инспектор по качеството на продукти, висше образование – индустриална химия/машиностроене, английски/немски език, компютърни умения, 5 години опит

1 автомонтьор – тежкотоварен автомобил, средно специално образование, 2 години опит

10 кредитни консултанти, средно образование, на граждански договор

1 технически изпълнител, висше/полувисше образование, английски език, компютърни умения, шофьор кат.В, опит

15 комплектовачи на елементи за електоинсталационни изделия, основно образование

5 зареждачи – в промишлено производство, основно образование

2 оператори на пресукваща машина, средно техническо образование, 3 години опит

1 шивач на индустриални облекла, средно специално образование, 3 години опит

1 спедитор в транспортна фирма, средно образование, немски и английски език, компютърни умения

2 общи работници в леярен цех, основно образование

2 огняри – котел на нафта, средно образование, правоспособност

1 технически сътрудник, средно образование, френски език, компютърни умения, 1 година стаж

1 монтьор – ремонт на машини и оборудване, средно образование, прлавоспособност за газозаварчик/оксиженист

3 общи работници – за временна и почасова работа, няма изискване за образование

10 оператори на машина за производство на филтри за автомобили, средно образование, опит на подобна позиция

2 макетчици, средно образование, работа с поялник

1 електромонтьор, средно технически образование, опит

1 стругаро-фрезист, средно техническо образование, опит

21 монтажници на метални конструкции, основно образование

6 шмиргелисти, основно/средно образование, опит

4 шлосери, средно образование, опит

1 шлосер матричар – производство на авточасти, средно специално/висше техническо образование, мин.10 години опит

1 специалист по качеството – машиностроене, висше техническо образование, английски език, компютърни умения, опитът е предимство

3 мехатроници, средно/висше образование – електротехничека/автоматика, английски език, 2 години опит

1 техник механик на металообработващи машини с ЦПУ, средно/висше техническо образование, английски език, опит 3 години

13 работници и специалисти в отдел „Поддръжка” – производство на авточасти, работа по стажантска програма, средно/висше образование /предпочитани специалности: мехатроника, автоматика, електроника, електроинженерство/, английски език, компютърни умения

1 крояч на банциг – шевно производство, средно специално образование

1 моделиер конструктор – шевно производство, средно специално образование

1 окачествител – шевно производство, средно специално образование

2 секционни майстори в плетачно производство, основно/средно образование, опит

1 техник механик в шевно производство, основно/средно образование, опит

2 работници на преса в кроялен участък, основно образование

5 оператори на кетел машина и 5 ръчници в текстилно производство, средно/основно образование

1 общ работник в склад за чорапи, основно/средно образование, предимство е умение за управление на мотокар

2 работници – илици и копчета, в шевно производство, средно образование, опит

1 офис асистент – шевно производство, средно/висше образование, английски език, компютърни умения

3 общи работници в шевно производство, средно образование

2 технолози в шевно производство, средно/висше образование, стаж

3 технолози в шевно производство, средно специално образование

6 шивачи в производство на трикотаж, осн./средно образование, опит

15 работници на плетачна машина, средно/основно образование, може и за обучение

4 кроячи, средно образование, опит

16 гладачи в шевно производство, средно/основно образование, опит, за някои от местата се предлага обучение

148 шивачи на облекла, основно/средно образование, за някои от местата се предлага и обучение

 

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

1 учител по музика в детска градина, висше образование по специалността /за гр.Две могили/

2 общи работници в дърводелски цех, основно образование /гр.Бяла/

1 учител в детска градина, висше образование, начална училищна педагогика /с.Баниска/

2  шивачки, основно образование /за гр.Две могили/

10 машинни оператори на дървообработващи машини, средно образование /за гр.Две могили/

 

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.