Свободни работни места в област Русе

0
25
към 30 септември  2019 г.

към 28 ноември 2016 г.

 

Бюро по труда – Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

 

– За стажуване

 

1 сервизен техник, средно обр. – техническо, компютърна грамотност, шофьорска книжка

2 специалисти продажби, средно обр. – техническо, компютърна грамотност, шофьорска книжка

2 експерти търговия, висше обр. – БА, СУ, икономика, търговия, МИО, европеистика, чужд език, компютърна грамотност

1 програмист уебсайтове, висше обр. – ИТ, КСТ

1 оператор контактен център, средно обр. – икономическо

1 водач на мотокар, средно обр. – автотранспортна, подемна техника

1 инженер строителни конструкции, висше обр. – строителство и архитектура

1 продавач консултант, средно/висше обр. – икономическо

1 мениджър покупко-продажби, висше обр. – икономическо, компютърна грамотност

1 производител, ръчно хляб, средно обр. – хлебопроизводство

2 инженери поддръжка, висше обр. – техническо

1 експерт маркетинг, висше обр. – маркетинг, английски или румънски език

1 специалист качество, висше обр. – химия, икономика, инженерство, английски език, компютърна грамотност

1 специалист качество, висше обр. – химия, икономика, инженерство, английски език, компютърна грамотност

1 лаборант, средно обр. – химия, компютърна грамотност

1 офис мениджър, средно обр. – икономическо, мениджмънт

1 техник компютърно програмиране, висше обр. – КСТ

2 техника електронна техника, средно обр. – електроника, автоматика, ККТ

2 ръководители счетоводен отдел, висше обр. – бизнес мениджмънт/ маркетинг/ счетоводство/ стопанско управление

1 мениджър реклама, висше обр. – маркетинг/бизнес администрация/стопанско управление

1 технолог химик, средно обр. – химия, английски език, компютърна грамотност

12 продавачи консултанти, средно обр.

1 автомонтьор, средно/висше обр. – ДВГ, АТТ

2 управители на зала с игрални автомати, средно обр. – бизнес администрация/икономика и мениджмънт/ счетоводна отчетност

 

– За обучение по време на работа

 

1 продавач консултант, средно обр.

1 продавач консултант, средно обр.

1 продавач консултант, средно обр.

1 хлебар, основно/средно обр.

50 машинни оператори, шиене облекла, основно/средно обр.

40 машинни оператори, основно/средно обр.

1 сервитьор, основно/средно обр.

 

Други СРМ към деня

 

1 продавач на електроуреди, средно/висше обр., английски език

1 главен счетоводител в училище, висше икономическо обр., работа със счетоводни програми

1 социален асистент в социално заведение, средно/основно обр., опит

1 работник поддръжка в социално заведение, средно обр., опит

1 учител практическо обучение, висше обр. – автотранспортна техника, компютърни умения

1 учител начален етап, висше обр. – начална училищна педагогика, за с.Ново село

1 офис сътрудник, средно обр., английски език, компютърни умения

1 технически изпълнител, средно обр., английски език, компютърни умения

2 оператори – въвеждане на данни, висше обр., компютърни умения

1 оператор на машини с ЦПУ – производство на алуминиева и ПВЦ дограма, средно обр., опит

5 работници на автоматизирана линия за производство на стъклопакети, средно обр., опит

1 шофьор на товарен автомобил, средно обр., кат.С

1 детски учител, висше обр. – предучилищна педагогика, за с.Щръклево

1 продавач на закуски, средно обр.

2 инженери – индустриални машини и системи, висше техническо обр.

3 фрезисти, средно професионално обр.

7 стругари, средно професионално обр.

5 оператори на металорежещи машини, средно професионално обр.

10 общи работници – машиностроене, основно обр.

3 заварчици СО, средно/основно обр.

1 машинен оператор – производство на велпапе, средно професионално обр.

1 оператор на машини с ЦПУ – мебелно производство, висше обр. – машинен инженер

1 отчетник – начисляване на възнаграждения, висше/средно икономическо обр., английски език, компютърни умения, 3 години стаж /по чл.50 от ЗНЗ – първите пет разкрити работни места/

1 учител в детска градина, висше обр., предучилищна педагогика

1 охранител – НВО, основно обр.

3 общи работници за товарно-разтоварна дейност, основно/средно обр.

1 работник в кухня, средно обр.

1 медицинска сестра, висше обр. по специалността /по чл.50 от ЗНЗ – първите пет разкрити работни места/

1 машинен оператор за поточна линия, средно обр.

5 работници за производство на метални конструкции, средно обр.

5 общи работници за производство на метални конструкции, основно обр.

5 монтажници на мебели от дърво, средно обр., шофьори кат. В, стаж 5 години, за гр.Варна

1 стругар на валов струг, средно професионално обр.

1 маникюрист, средно обр., опит

1 ловец, основно/средно обр., шофьор кат. В, опит

4 общи работници, производство на тръбни профили, основно обр.

5 машинни оператори, производство на филтри за автомобили, основно обр.

2 шофьори на автобус, средно обр., кат.Д+Е

1 работник поддръжка в училище, без изискванe за обр. (работа по програма “Обучение и заетост на продължително безработни лица”)

1 работник поддръжка на пътища, без изискванe за обр. (работа по програма “Обучение и заетост на продължително безработни лица”)

3 шивачи, 2 гладачи, средно/основно обр., опитът е предимство, за гр.Мартен, фирмата осигурява транспорт

8 опаковачи, 5 шлосери, 3 общи работници в промишлено производство, начално обр.

2 стругари, 10 заварчици, 10 шлосери, 10 монтажници, средно професионално-техническо обр., опит мин. 18 месеца

5 настройчици на металообработващи машини с ЦПУ, 10 шлосери, 10 опаковчици, 5 машинни оператори на металорежещи машини, средно техническо обр.

5 инженери конструктори, 5 техници механици, висше техническо обр.

1 електромонтьор, средно професионално обр.

1 технолог, 1 инженер конструктор, машиностроене, висше техническо обр., компютърни умения

1 складов работник, основно обр., правоспособност за мотокарист

2 възпитатели – частна занималня, висше обр. – НУП, английски/немски/руски език

10 зареждачи, промишлено производство, без изискване за обр.

3 продавачи консултанти на облекла, средно обр., 1 година опит

1 инженер поддръжка на двигатели за речни кораби, висше техническо обр., английски/немски език

20 служители – запитвания в Call Centre, средно обр., немски език, компютърни умения

1 общ работник в гробищен парк, без изискване за обр. (работа по програма “Обучение и заетост на продължително безработни лица”)

1 газорезчик, 1 резач на метал, 2 шлифовчици, 2 шмиргелисти, 1 работник – производство на метални конструкции, 1 подготвител на метални конструкции, 1 монтажник на метални конструкции, средно обр.

1 ситопечатар, основно обр.

3 продавачи консултанти, средно обр., шофьор кат.В, 1 година опит (работа по проект Ново работно място 2015 по ОПРЧР за лица до 29 години)

3 шивачи – основно/средно обр., 3 технолози, моделиране и конструиране на облекла – средно обр. (работа по проект Ново работно място 2015 по ОПРЧР за лица от 30 до 54 години)

2 хигиенисти, офиси, основно обр., едното място е на 2 часа

4 чистачи, основно обр.

4 хигиенисти за работа в ресторант, основно/средно обр., опит

1 чистач на производствени помещения, основно обр.

1 хигиенист – търговски обект, средно/основно обр.

1 хигиенист в офиси – на 4 часа, основно обр.

2 чистачи – на 4 часа, средно обр.

1 общ работник, производство на строителни смеси, без изискване за обр.

1 организатор на културно-масови дейности, средно обр., компютърни умения, за с.Щръклево

6 общи работници в мебелно производство, основно обр.

10 общи работници – изкопни дейности, основно обр.

1 монтажник на ел.елементи, средно обр., опитът е предимство

1 работник по поддръжка в училище, средно обр., 10 години стаж

2 работници, производство на кашони, основно обр., за с.Ряхово

1 организатор на производство на кашони, средно/висше техническо обр., за с.Ряхово

1 монтажник на вентилационни системи, средно обр.

2 контрольори по качеството – производство на инструменти, висше техническо обр., опит

2 инженери конструктори, висше техническо обр., компютърни умения, работа с AutoCAD и SolidWorks, опит

2 фрезисти, машини с ЦПУ, средно техническо обр., опит

1 конструктор – мебелно производство, висше обр. – промишлен дизайн

1 оператор на машини – мебелно производство, средно професионално обр.

1 консултант дизайнер, висше обр.

6 апаратчици химически процеси, основно обр.

8 шлосери матричари, средно обр.

2 технолози, висше техническо обр., английски език, компютърни умения

4 специалисти по качеството, висше техническо обр., английски език, компютърни умения

1 инженер поддръжка, висше техническо обр., английски език, компютърни умения

1 рецепционист, средно обр., английски език, компютърни умения

1 преводач, средно обр., английски език, владеенето на френски език е предимство

1 инженер роботика, висше техническо обр., английски език, компютърни умения

5 техници механици, средно техническо обр.

2 инспектори по качеството, химическо производство, средно обр., английски език, компютърни умения, стаж

1 мотокарист, средно обр., правоспособност, опит

5 оператори на автоматична поточна линия, средно обр.

3 шофьори на товарен автомобил – международни превози, кат.С, основно обр., сръбски език, 1 година стаж

1 помощник-възпитател в детска градина, средно обр., стаж, за с.Николово

4 водачи на мотокар (единият може и/или електрокар), основно/средно обр, правоспособност

5 продавачи в павилион, средно обр.

5 кредитни консултанти, средно обр., на граждански договор

1 техник поддръжка на съоръжения за фитнес подготовка, средно техническо обр., шофьор кат.В

3 работници, производство на метални приспособления, основно обр.

4 събирачи на отпадъци, основно обр.

1 шлайфист, производство на мебели за баня, основно обр., опит

1 работник, производство на мебели за баня, основно обр., шофьор кат.В

1 специалист по маркетинг, висше техническо/икономическо обр., английски език, компютърни умения

5 монтажници на електромери, основно обр., на граждански договор

1 уеб програмист, висше обр., английски език

4 сервизни техници, средно техническо обр., опит

1 работник – ремонт на подвижен жп състав, средно техническо обр., квалификация за заварчик, стаж за втора степен – 3 години, за пъва степен – 6 години

1 монтьор – ремонт на машини и оборудване, средно техническо обр. – шлосер монтьор/стругаро-фрезист, стаж за пъва степен – 6 години

10 машинни оператори – производство на керамични изделия, средно обр.

1 преводач от немски език, средно/висше обр., компютърни умения

4 машинни оператори – мебелно производство, средно обр., опит

3 общи работници – мебелно производство, средно обр.

1 дентален лекар, висше обр. по специалността, компютърни умения (работа по проект Ново работно място 2015 по ОПРЧР за лица до 29 години)

1 специалист логистика, висше икономическо/техническо обр., английски/руски език, компютърни умения, шофьор кат.В (работа по проект Ново работно място 2015 по ОПРЧР за лица до 29 години)

1 продавач консултант, средно обр., английски/руски език, компютърни умения, шофьор кат.В (работа по проект Ново работно място 2015 по ОПРЧР за лица до 29 години)

2 миячи на МПС, без изискване за обр.

1 библиотекар в читалище, висше/средно обр. и курс квалификация, за с.Щръклево

7 складови работници, 5 шофьори дистрибутори – кат.В/С, средно обр.

1 продавач консултант в зоомагазин, средно обр.

40 оператори, производство на детайли за автомобилната промишленост, средно обр.

15 работници в склад, средно обр.

10 мехатроници, средно техническо обр.

1 техник, поддръжка на сгради, средно техническо обр.

24 машинни оператори – производство на санитарни изделия, средно обр.

5 лични асистенти – обгрижване на възрастни хора, основно/средно обр., говорим немски език, шофьорската книжка кат.В и опитът са предимство, работа в Германия

1 общ работник в строителството, основно обр.

5 оператори на металообработващи машини с ЦПУ, средно техническо обр., опит

10 опаковачи разопаковачи – промишлено производство, средно/основно обр.

10 комплектовачи – електроинсталационни детайли, средно обр.

4 работници товаро-разтоварни дейности – скрап, основно обр.

2 спедитори, средно обр., английски/немски език

1 шофьор международни превози, средно обр., кат.С+Е, руски и украински език, 2 години стаж

1 шофьор на тежкотоварен автомобил, средно обр., правоспособност, 1 година опит

2 носачи товарачи на стоки – в склад, средно обр.

2 шофьори – разносна търговия, кат.В/С, средно обр., опит

1 шофьор – международен транспорт, кат.С+Е и АДР, средно обр.

2 електрокаристи, средно обр., правоспособност, опит

1 шофьор – международни превози, кат.С+Е, средно обр., италиански език

1 автомонтьор, средно обр., опит

4 продавачи (за три от местата се изисква шофьор кат.В), 2 работници в кухня – в заведение за бързо хранене, основно/средно обр.

1 помощник-готвач, средно специално обр./завършен курс за квалификация

1 продавач консултант в училищен бюфет, средно обр.

14 продавачи консултанти, 3 касиери – в магазин за хранителни стоки, средно обр.

1 продавач в заведение за бързо хранене, компютърни умения, подходящо за студент

1 готвач – столово хранене, средно специално обр., 5 години стаж

1 мияч в заведение, без изискване за обр.

1 маникюрист педикюрист, средно специално обр./завършен курс/опит

3 бармани, средно обр., опит

3 готвачи, средно професионално обр., опит

1 готвач – столово хранене, средно професионално обр., опит

2 бармани сервитьори, средно обр.

7 сервитьори, средно обр., може и без опит

1 продавач консултант на промишлени стоки, средно обр.

2 общи работници – металообработване, средно/основно обр.

1 диагностик – електротехник на автомобили, средно/висше обр. – ДВГ, компютърни умения, опитът е предимство

1 рецепционист в хотел, средно обр., компютърни умения, владеенето на чужд език е предимство

7 оператори на металообработващи машини, средно техническо обр., за обучение

2 социални асистенти, средно обр.

1 заварчик, средно техническо обр., опит

4 стругари /едната машина е с ЦПУ/, средно техническо обр., опит

3 шлосери монтьори, средно специално обр., опит

1 електротехник за поддръжка и обслужване на газови котли и системи, средно специално обр.

1 заварчик – СО, основно обр., правоспособност, трета квалификационна степен

2 кроячи, накатвачи, основно обр., стаж

1 технолог – моделиране и коструиране на облекла, средно професионално обр., компютърни умения, опит

2 технолози в шевно производство, средно обр.

2 бригадири в шевно производство, основно/средно обр.

1 контрольор по качеството в шевно производство, средно обр., опит

1 склададжия, 1 организатор експедиция, 1 контрольор по качеството, 2 технолози, 1 моделиер – шевно производство, средно обр.

2 общи работници, 2 кроячи, 3 гладачи, 10 шивачи – шевно производство, основно обр.

2 кроячи – на банциг, в шевно производство, основно обр.

2 комплектовачи в шевно производство, средно обр.

18 опаковачи на чорапни изделия, основно обр.

6 общи работници в склад за чорапни изделия, средно обр.

12 гладачи, основно/средно обр.

2 моделиери на облекла, средно професионално обр., компютърни умения

2 шивачи на тапицерия, средно обр., опит

7 работници на плетачна машина – чорапно производство, основно/средно обр., за някои от местата се предлага обучение

10 кроячи, средно обр.

19 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно обр., опитът е предимство, някои от местата са подходящи за студенти

4 опаковачи в шевно производство, основно/средно обр.

71 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

 

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

 

– За обучение по време на работа

 

1 барман, основно обр.

1 сервитьор, основно/средно обр.

2 шивачи, основно обр.

 

Други СРМ към деня

 

2 животновъди, без изискване за обр., осигурена квартира /за с.Брестовица/

1 учител по физическо възпитание и спорт, висше обр. по специалността /за с.Полско Косово/

2 зареждачи, средно обр. /за гр.Бяла/

1 шлосер, средно обр. /за с.Копривец/

11 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за обр. /за гр.Бяла/

 

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

 

Няма обявени свободни работни места.

 

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.