Свободни работни места в област Русе

0
1836
Свободни работни места в област Русе към 02 декември  2019 г.

Бюро по труда – Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 

1 мотокарист, средно/основно образование, правоспособност, опитът е предимство

1 учител по математика и информационни технологии, висше образование по специалността, за с.Иваново

1 лектор по физическо възпитание и спорт, висше образование по специалността, за с.Иваново

1 чистач в училище, основно/средно образование

2 компютърни оператори – въвеждане на данни, висше образование, компютърни умения

1 счетоводител в училище, висше/средно икономическо образование, компютърни умения, 5 години стаж в бюджетната сфера

1 преподавател инструктор на водачи на МПС, висше образование по специалността

1 офис сътрудник, средно/висше образование, английски език, компютърни умения

1 уеб програмист, висше образование – КСТ, работа с HTML, CSS, JavaScript, PHP, mySQL, опитът и владеенето на английски език са предимство

1 ръководител по качеството – производство на изделия от метал, висше образование – машинен инженер, английски език, владеенето и на италиански език е предимство, компютърни умения, 2 години опит, за гр.Тутракан

40 оператори на металорежещи машини, средно техническо образование, 1 година опит

5 стругари, средно техническо образование, 2 години опит

3 миячи на прозорци и витрини, без изискване за образование

1 инструменталчик, без изискване за образование, опит

1 помощник-готвач в детска градина, средно професионално образование

2 настройчици на шприц машини – производство на електроинсталационни изделия, средно/висше техническо образование

1 учител по изобразително изкуство, висше образование по специалността

1 младши учител в детска градина, висше образование – предучилищна педагогика

5 кредитни консултанти, средно/висше образование, компютърни умения

1 стругаро-фрезист, средно техническо образование

1 мениджър на екип, средно/висше образование, компютърни умения

2 камериерки, средно образование

1 сватбен агент, средно/висше образование – дизайн, компютърни умения

2 чистачи на открити площи – на 4 часа, средно/основно образование, подходящо за мъже

1 счетоводител, висше икономическо образование, работа със счетоводни програми, 3 години опит

1 главен счетоводител, висше икономическо образование – счетоводство и контрол/счетоводство/финанси, английски език, компютърни умения – работа с общи и счетоводни програми

1 оперативен счетоводител, висше/средно икономическо образование, компютърни умения, 3 години опит

1 машинен оператор – шиене, средно образование /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

1 шлосер заварчик, основно/средно образование

1 водач на автовишка, основно/средно образование, правоспособност

6 шофьори пласьори, средно образование, кат.В/С

2 началници на склад, средно образование, опит

1 специалист по танцово изкуство, средно/висше образование по специалността

1 диспечер, средно/висше образование, компютърни умения

15 международни шофьори, кат.С+Е, основно/средно образование, правоспособност

1 медицинска сестра в социално заведение, полувисше/висше образование по специалността

3 общи работници – месопреработване, основно образование

4 шофьори пласьори на бутилирани напитки, средно образование, кат.В/С

1 продавач консултант – търговия на едро, средно образование, компютърни умения

2 механизатори, без изискване за образование, за с.Басарбово

3 артисти хористи, средно/висше образование, владеенето на чужд език е предимство

5 общи работници в строителството, основно образование

1 майстор на тестени изделия, средно/основно образование, опит

3 кранисти – мостови кран, средно образование, правоспособност

2 сърцар-формовчици, средно образование

3 леяри, средно образование, опит 1 година

3 шмиргелисти, средно образование, опит 1 година

3 общи работници в леярски цех, средно/основно образование

2 спомагателни работници в мебелно производство, средно/основно образование

1 готвач студена кухня, средно/основно образование

1 комплектовач, средно/основно образование /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

2 автобагеристи, средно образование, 4 години опит

2 специалисти ВиК, средно/основно образование, 5 години опит

2 кофражисти, средно/основно образование, опит

2 кофражисти – бетонджии, средно/основно образование, опит

2 строители за ремонт на покриви и за хидроизолации, средно/основно образование, опит

3 шофьори, кат. D+Е, средно образование, опит

3 строителни тенекеджии, средно/основно образование, опит

1 помощник-готвач в заведение, средно образование, опитът е предимство

1 лекар експерт по експертиза на временна неработоспособност, магистър по медицина, компютърни умения, 5 години стаж

3 товарачи, средно образование

4 складови работници, средно образование

1 инженер конструктор, висше техническо образование, CAD/CАM системи за проектиране, опитът е предимство

1 монтажник на алуминиева и ПВЦ дограма, средно образование, опитът е предимство

1 секретарка, висше образование, компютърни умения

2 касиери закупчици, средно образование, компютърни умения

4 строителни работници, основно образование, 3 години опит

1 шофьор кат. С+Е, средно образование, 3 години опит

1 работник в производство на тестени изделия, средно образование

2 шофьори на товарен автомобил – над 12 тона, кат.С+Е, средно образование, 3 години опит

1 автокранист, кат.С+Е, средно образование, правоспособност, 2 години опит

4 продавачи консултанти на хранителни стоки, средно образование

1 транжор и 1 работник – производство на колбаси, основно образование, опит

2 програмисти – софтуерни приложения, средно/висше образование по специалността, английски език, 1 година опит

10 монтьори на промишлено оборудване, средно оспециално образование, 2 години опит

5 електрозаварчици, средно техническо образование, 2 години опит

3 шофьори пласьори на хлебни изделия, средно образование, кат.В/С, компютърни умения

1 книговезец, средно образование, 5 години опит

5 сладкари, средно специално образование, опитът е предимство

2 хигиенисти за търговски обект, основно/средно образование, работа на смени

1 готвач – столово хранене, средно образование, опит

6 оператори на машина за изтегляне на метал, средно образование, опит

1 шофьор на специален тежкотоварен автомобил, кат. Д+Е+АДР, средно образование

2 миячи на превозни средства – автомивка, средно образование

2 сервитьори, основно/средно/висше образование, опит

4 заварчици – МИГ/МАГ и СО заваряване, основно/средно образование, правоспособност

7 шлосери, средно техническо образование

10 лични асистенти, средно образование, добър говорим немски, осигурено обучение

1 огняр на котли с високо налягане – втора квалификационна степен, средно образование

1 машинист на офсетов печат, средно /висше образование, 2 години опит

1 специалист предпечатна подготовка, висше образование, PhotoShop, 4 години опит

1 работник в сладкарско производство, средно образование, работа на нощни смени

5 кофражисти, 5 зидари, 5 бетонджии, основно образование, опит

8 продавачи консултанти – бърза закуска, средно образование

3 инженери конструктори, висше техническо образование, компютърни умения – работа с Solid Works, за Шумен

1 технолог – студена обработка на металите, висше техническо образование, компютърни умения – работа с Solid Works, опит 6 месеца, за Шумен

4 търговски представители, висше образование, английски/немски/френски/руски/арабски език, компютърни умения, за Шумен

1 инженер климатични инсталации, висше техническо образование, компютърни умения – работа с Solid Works, опитът е предимство, за Шумен

5 заварчици СО, средно специално образование, 3 месеца опит, за Шумен

1 технолог заваряване, средно/висше образование по специалността, 6 месеца опит, за Шумен

1 водопроводчик, основно/средно образование, над 1 година опит

3 опаковачи на хлебни изделия, основно/средно образование

2 пекари, средно образование

6 агенти – директни продажби, средно образование, опитът в търговията е предимство

3 автомонтьори – леки и лекотоварни автомобили, средно образование, опит

2 помощници в кухня за производство на тестени изделия, средно образование

1 агроном, висше образование – агроном химик, кат.В, компютърни умения, владеенето на чужд език е предимство

2 технически изпълнители, средно специално образование

6 зареждачи на изделия от метал, основно/средно образование

4 машинни оператори в производство на санитарни изделия, основно/средно образование

1 тракторист механизатор, основно/средно образование, 3 години опит, за с.Ново село

1 програмист, висше образование – КСТ/информационни технологии

1 специалист по логистика, висше техническо образование, английски език, компютърни умения, шофьор кат.В

2 работници – сглобяване на машинни детайли, основно образование, предимство са уменията за заваряване и прахово боядисване

1 дегустатор окачествител на храни и напитки, средно професионално образование, 2 години стаж

5 шлосери, 3 заварчици СО, 1 оператор на машина с ЦПУ – машиностроене, средно техническо образование

45 машинни оператори в производство на авточасти, основно/средно образование

14 готвачи в заведение, основно образование, опит

9 сервитьори, средно образование, за някои от местата се изисква английски език

2 машинни оператори в мебелно производство, средно образование, 2 години стаж

1 лаборант химия – пластмаси, висше образование – химия/техническо, английски език

5 шлосери монтажници – машиностроене, средно техническо образование, опит

1 оператор на металорежещи машини с ЦПУ, средно специално/висше образование, компютърни умения, владеенето на английски език е предимство, 3 години опит

4 техници механици, средно образование

11 мехатроници, средно/висше образование

4 шлосери матричари, 2 технолози механици, средно образование, 1 година опит

1 инженер – роботика, висше образование – електроника/електротехника

2 инженери – технология на поддръжката, висше техническо образование, 1 година опит

2 инженери по качеството, висше техническо образование, компютърни умения

5 складови работници, средно образование, правоспособност за мотокарист

4 заварчици /заваряване с оксижен и аргон/, средно/основно образование, правоспособност, мин. 7 години стаж

10 работници – сглобяване на детайли за автомобилна промишленост, средно образование, опитът е предимство

2 настройчици на металорежещи машини с ЦПУ, висше техническо образование, опит

3 шлосери, основно/средно образование, опит

14 заварчици СО, средно/основно образование, опит

1 ръководител на шевно производство, висше образование – текстилно инженерство, английски и немски език, компютърни умения, 3 години опит

1 крояч на банциг в шевно производство, основно/средно образование, опит

2 общи работници в шевно производство, основно образование

1 контрольор по качеството в шевно производство, средно образование

1 машинен оператор на преса за гладене, основно/средно образование, 1 година опит

1 опаковач и експедитор в шивашка промишленост, средно образование, 1 година опит

1 работник спомагателни шивашки дейности – на 4 часа, средно/основно образование, подходящо и за пенсионер

2 изпълнителни на модели – шевно производство, средно специално образование

5 машинни оператори на преса за гладене – шевно производство, средно/основно образование

1 хигиенист – шевно производство, основно/средно образование

10 шивачи на бельо, основно/средно образование, опитът е предимство

9 контрольори по качеството в шевно производство, средно образование, опит

5 организатори на производство, шивашка промишленост, средно/висше образование

5 опаковачи на чорапи, средно образование

2 кроячи накатвачи, основно образование, 1 година опит

1 накатвач в шевно производство, основно/средно образование, 3 години опит

1 уточнител в кроялен цех, средно образование, 3 години опит

3 оператори на филетки – шевно производство, средно образование, компютърни умения

3 технолог нормировчици – шевно производство, средно/висше техническо образование, чужд език, компютърни умения

3 хигиенисти – помещения в шевно производство, основно образование

16 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно образование, опитът е предимство

4 моделиери конструктори в шевно производство, средно образование

4 кроячи в шевно производство, средно образование

4 шивачи на изделия от кожа, основно/средно образование, опит

3 плетачи на чорапи, основно/средно образование

3 кроячи на кожени изделия, основно/средно образование, опит

5 оператори на кетел машини, 2 опаковачи в плетачно производство, основно/средно образование, опитът е предимство

1 оператор на машини за шиене на илици и копчета, средно образование, опит

17 гладачи в шевно производство, средно/основно образование, опит, за някои от местата се предлага обучение

103 шивачи на облекла, основно/средно образование, за някои от местата се предлага и обучение

 

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

1 учител по физическо възпитание, висше образование по специалността /за гр.Бяла/

1 учител по история и география, висше образование /за с.Полско Косово/

1 възпитател І-ІVклас, висше образование, начална училищна педагогика /за с.Полско Косово/

3 кредитни експерти, средно/висше образование /за гр.Бяла, за гр.Борово и за гр.Две могили/

4 охранители – невъоръжена охрана, без изискване за образование /за гр.Бяла/

2 общи работници, без изискване за образование /за гр.Две могили/

4 работници в строителството, без изискване за образование /за гр.Две могили/

1 шивачка, средно образование /за гр.Борово/

1 шофьор на автокран, средно образование /за гр.Бяла/

1 учител в детска градина, висше образование – начална училищна педагогика /за с.Баниска/

1 възпитател, висше образование /за с.Баниска/

1 куриер, основно образование /за гр.Две могили/

33 шивачи, без изискване за образование /за гр.Русе/

35 ОТКК в шевно производство, средно образование /за гр. Русе/

35 бригадири в шевно производство, средно образование /за гр. Русе/

7 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/

2 кредитни консултанти, средно образование /за гр.Две могили и за гр.Бяла/

 

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

 

1 учител по английски език и музика, висше образование по специалността /за гр.Сеново/

 

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.