Свободни работни места в област Русе

0
2574
Свободни работни места в област Русе към 02 декември  2019 г.

Бюро по труда-Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново и Ветово/

 

*Работни места за учители, възпитатели и друг училищен персонал

 

1 възпитател за начален курс, за с. Тетово

1 учител по английски език

1 учител по професионална подготовка, висше обр. – възобновяеми енергийни източници и технологии, преподавателска правоспособност, компютърни умения

2 начални учители, за с. Семерджиево

1 учител по информатика

1 учител по домашен бит и икономика

1 учител по математика

1 завеждащ техническа служба, висше техническо обр., компютърни умения, 3 год. стаж

1 учител на деца с езиково – говорни нарушения, висше обр. – специална педагогика или логопедия, компютърни умения

1 психолог в училище, компютърни умения

3 ресурсни учители, висше обр. – специална педагогика, компютърни умения

1 учител – лектор по история и география, компютърни умения

1 учител по английски език, компютърни умения, за с. Ново село

1 възпитател в прогимназиален етап,  компютърни умения, за с. Ново село

1 възпитател в начален етап,  компютърни умения, за с. Ново село

1 учител по география и история

1 учител по математика и физика

3 възпитатели, за с. Семерджиево

1 младши учител подготвителен курс, ПУП

1 учител по аграрни науки, компютърни умения, 10 г. стаж

1 учител по технология на растителните хранително-вкусови продукти, учителска правоспособност, компютърни умения, 10 г. стаж

1 учител по теория на зърнените, хлебните и фуражните продукти, учителска правоспособност, компютърни умения, 10 г. стаж

1 учител по английски език в начален курс, английска филология, компютърни умения

1 начален учител, за гр. Мартен

1 възпитател в прогимназиален курс, за гр. Мартен

1 учител по английски и руски език, компютърни умения, мин. 15 години стаж

2 чистачи в училище, основно/средно обр.

1 лектор по музика – в училище

7 възпитатели начален курс, НУП, компютърни умения

2 учители по английски език, компютърни умения – едното място е за с.Сваленик

1 педагогически съветник, психология/педагогика

1 възпитател – работа по европейски проекти, НУП с английски език, за гр.Мартен

2 учители по физическо възпитание и спорт

1 учител по музика – непълен норматив

1 учител в детска градина, ПУП/ПНУП, английски език, компютърни умения

5 възпитатели, начален курс, НУП/НУП с чужд език

 

**За всички учителски места се изисква съответното висше университетско или специално образование (за учителите по практика е необходимо висше/полувисше специално образование).

 

1 сладкар, средно/основно обр., опит

2 чистачи в ресторант, основно обр.

2 общи работници за боядисване на сгради, средно обр., едномесечна заетост

2 дърводелци – мебелисти, работа с ПДЧ и масив, средно обр., опит

2 работници на преса в кроялен участък, основно обр.

2 чистачи на търговски обект, основно обр., 1 бройка е на 4 часа

1 технически сътрудник, средно обр., френски език, компютърни умения, 1 год. стаж

1 чистач на производствени помещения, средно обр.

1 водач на мотокар, средно обр., правоспособност, опит

1 инструктор обучение на водачи на МПС, полу висше обр. по специалността

1 готвач, средно обр., /по чл.53 от ЗНЗ – самотни родители с деца до 3-годишна възраст/

1 лекар очни болести, висше медицинско обр. по специалността

1 специалист по качеството – машиностроене, висше техническо обр., английски език, компютърни умения, опитът е предимство

1 стругаро-фрезист, средно техническо обр., 3 години опит

1 работник на машина за разкрой на метали с ЦПУ, средно обр., 2 години опит

5 гладачи на чорапи, основно/средно обр.

3 формовчици в леярна, средно/основно обр., опитът е предимство

1 електромонтьор, средно технически обр., опит

3 мехатроници, средно/висше обр. – електротехничека/автоматика, английски език, 2 години опит

1 техник механик на металообработващи машини с ЦПУ, средно/висше техническо обр., английски език, опит 3 години

10 заварчици СО, основно обр.

5 монтажници на метални конструкции, основно обр.

15 заварчици – метод 141 и 111, средно професионално обр. /предимство/, правоспособност, за гр.Бургас

1 портиер, средно обр., правоспособност за огняр – котел на газ

4 шмиргелисти, основно/средно обр., опит

2 шлосери, средно обр., опит

1 шлосер в енергиен отдел, средно специално обр., предимство – правоспособност за огняр и заварчик, опит 3 години

2 общи работници – товаро-разтоварна дейност, средно обр.

3 апаратчици – производство на бои и лакове, средно обр. – химия – предимство

5 зареждачи – производство на електроинсталационни изделия, средно обр., може и без опит

1 инженер – машинни агрегати, висше обр. – машинно инженерство, английски език, компютърни умения, опитът е предимство /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

1 инженер – автоматизация, висше обр. по специалността, английски език, компютърни умения, опитът е предимство /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

2 апаратчици – химическо производство, средно/основно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

1 електромонтьор, средно/висше обр. – електроспециалности /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

1 продавач консултант, средно техническо обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

1 икономист, висше икономическо обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

3 сервитьори, средно обр.

2 готвачи за столово хранене, средно професионално обр. или курс, опит

1 работник в сладкарски цех, средно професионално обр./опит

2 помощник-готвачи, средно професионално обр./завършен квалификационен курс

4 готвачи, средно/основно обр., опит

2 бармани сервитьори, средно обр.

5 оператори на кетел машина и 5 ръчници в текстилно производство, средно/основно обр.

1 работник на плетачна машина – в машиностроене, средно обр., 2 години опит

1 електромонтьор – мебелно производство, средно обр., опит

10 работници – обработване на дърво, средно обр., за гр.Две могили

4 кофражисти, основно обр., опит

3 строителни дърводелци, основно обр., опит

8 оператори – производство на санитарни принадлежности, средно обр., опитът е предимство

2 опаковачи в мебелно производство, средно обр., опит

5 машинни оператори в мебелно производство, средно обр., 1 година опит

1 общ работник в леярна, основно/средно обр., правоспособността за мотокарист е предимство

1 конструктор на мебели, висше техническо обр., работа с програми за проектиране и конструиране на мебели

1 специалист по маркетинг, висше обр. – маркетинг/строително инженерство, английски език, владеенето и на румънски език е предимство, компютърни умения

2 работници за производство на изделия от стъклопласт, основно/средно обр.

1 общ работник за опаковка в химическо производство, основно/средно обр.,

1 инженер за химическо производство – автоматика, висше обр. по специалността, умения за CAD проектиране

1 мотокарист, основно/средно обр., опит

1 машинен инженер, висше обр., умения за CAD проектиране

1 монтажник на вентилационни съоръжения, средно обр., опит

1 офис организатор, средно/висше обр., отличен румънски/английски език, компютърни умения, подходящо за мъж

5 монтажници в мебелно производство, средно обр., компютърни умения, опит

2 фрезисти, средно техническо обр., опит

2 механизатори в селско стопанство, основно/средно обр., правоспособност

4 оператори на металообработващи машини, средно обр., опитът е предимство

3 медицински сестри в дом за възрастни хора с увреждания, висше/полувисше обр. по специалността

1 лекар невролог, висше медицинско обр. по специалността

1 лекар анестезиолог, висше медицинско обр. по специалността

1 лекар кардиолог, висше медицинско обр. по специалността

1 лекар обща медицина – за спешно отделение, висше медицинско обр.

1 лекар – образна диагностика, висше медицинско обр. – рентгенология

1 организатор на производство, висше техническо обр., компютърни умения, 5 години стаж

2 шофьори – международни превози, кат.С+Е, основно/средно обр., опит в управлението на прицеп, стаж в страните от ЕС

10 електронни и софтуерни инженери, висше обр. /предпочитани специалности: електроника, КСТ, информатика, физика, комуникационна техника, електроника/, английски език, компютърни умения – работа с програмни продукти и езици, работа в градовете София, Пловдив и Варна и е подходяща и за студенти от последните курсове на обучение

1 общ работник в склад за чорапи, основно/средно обр., предимство е умение за управление на мотокар

8 заварчици на СО2, средно/основно обр., правоспособност

3 машинни оператори – производство на растителни масла, средно обр.

5 инженери конструктори – производство на авточасти, висше обр. – машинен инженер, английски/ немски език, опит

2 инженери по качеството – производство на авточасти, висше техническо обр., английски/немски език, опит

2 компютърни специалисти – производство на авточасти, висше обр. по специалността, английски език, опит в производствени фирми

1 инженер конструктор – производство на локомотиви, висше техническо обр. – машиностроене/ хидравлика, английски/немски език, работа с програмни продукти за проектиране

1 инженер технолог – производство на авточасти, висше обр. – технология на материалите/топла обработка на металите, английски език, компютърни умения, опитът е предимство

1 шлосер матричар – производство на авточасти, средно специално/висше техническо обр., мин.10 години опит

13 работници и специалисти в отдел „Поддръжка” – производство на авточасти, работа по стажантска програма, средно/висше обр. /предпочитани специалности: мехатроника, автоматика, електроника, електроинженерство/, английски език, компютърни умения

2 търговски пътници, средно/висше обр., английски език, компютърни умения

4 работници в строителството, основно обр., опит

3 работници в месопреработване, основно обр., опит

3 борвергисти, средно спец. обр., 2 год. опит

6 електрозаварчици, средно техническо обр., правоспособност

10 корпусници, средно техническо обр., правоспособност

6 машинни оператори – производство на авточасти, средно техническо обр. – машиностроене, опит

2 оператори на машина с ЦПУ, средно специално обр., опит

1 работник – илици и копчета, в шевно производство, средно обр., опит

3 етикетировачи в чорапно производство, основно/средно обр., предлага се обучение

5 работници спомагателни дейности в чорапно производство, основно/средно обр.

2 окачествители – след гладене на чорапи, средно обр., предлага се обучение

1 изпълнител на модели – шевно производство, средно обр., опит

2 машинни оператори – производство на сая, основно/средно обр., опит

2 офис асистенти – шевно производство, средно/висше обр., английски език, компютърни умения

8 опаковачи в чорапно производство, средно обр., 1 година опит

1 ОТКК в шевно производство за готова продукция, средно/висше обр.

3 общи работници в шевно производство, средно обр.

2 технолози в шевно производство, средно/висше обр., стаж

1 технолог в шевно производство, средно специално обр.

2 секционни майстори в чорапно производство, средно техническо обр., предлага се обучение

5 ръчници в шевно производство, основно/средно обр., опит

6 шивачи в производство на трикотаж, осн./средно обр., опит

7 работници на плетачна машина, средно/основно образование, може и за обучение

1 ОТКК в шевно производство, средно обр., може и за обучение

1 крояч, средно обр., опит

5 гладачи в шевно производство, средно/основно обр., опит, за някои от местата се предлага обучение

85 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

 

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

1 учител по БЕЛ, висше обр. /за гр.Бяла/

1 учител по английски език, висше обр. /за гр.Бяла/

2 възпитатели-висше обр., НУП / за гр.Бяла/

2 възпитатели-висше обр. /за  гр.Бяла/

1 старши учител на деца с умствена изостаналост-висше обр. /за гр.Борово/

2 възпитатели – НУП /за  с. Г.Абланово/

1 учител по български език – висше обр. /за  гр.Две могили

3 възпитатели – висше обр.- начална уч. педагогика /за гр.Бяла/

1 учител по физическо възпитание – висше обр./ за с.Новград/

1 учител по история и биология – висше обр. / за с.Новград/

1 възпитател – висше обр. НУП / за с.Новград/

1 учител по информатика и информационни технологии – висше обр. /  за гр.Бяла/

1 учител по практическо обучение – висше инженерно обр. /за  гр.Бяла/

2 учители в детска градина – висше обр. / за гр.Две могили/

1 учител по биология и химия – висше обр. /  за  гр. Две могили/

2  шивачки –основно обр. /за гр.Две могили/

1  учител по математика и информационни технологии – висше обр. / за с.Караманово/

1  учител по български език и литература –висше обр. /за с.Караманово/

1  учител по биология и химия – висше обр.  / за гр.Две могили/

2  учители в детска градина – висше обр. / за гр.Две могили/

1 архитект – висше обр. /за гр. Борово/

2 учители по практическо обучение – висше обр. – механизация на селското стопанство /за гр.Две могили/

1 учител по математика – висше обр. /за гр.Две могили/

2 учители в детска градина – висше обр. /за  с.П.Косово/

2 учители в детска градина – висше образование /за  с.Босилковци/

10 машинни оператор на дървообработващи машини – средно обр. /за гр.Две могили/

1 учител по английски и български език – висше обр. /за с.П.Косово/

 

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.