Свободни работни места в област Русе

0
към 18 ноември  2019 г.

Бюро по труда – Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

 

– За стажуване

 

1 технически сътрудник, 1 отговорник спомагателни дейности, средно образование – икономическо/маркетинг/ бизнес администрация, компютърна грамотност

20 машинни оператори, средно образование – технология на машиностроенето топла обработка/корабни машини и механизми/машини и системи с ЦПУ

5 мехатроници, средно образование – мехатроника/електроенергетика/електрообзавеждане

1 инженер металург, висше образование – технология на материалите и материалознание/технология на машиностроенето и металорежещи машини

3 продавачи консултанти, средно икономическо образование

3 продавачи консултанти, средно образование – икономическо, компютърна грамотност

2 младши учители в детска градина, висше образование – предучилищна педагогика

2 търговски сътрудници, средно икономическо образование, добра компютърна грамотност

1 техник компютърно програмиране, средно образование – информатика/програмиране, технически познания

1 програмист на софтуерни приложения, висше образование – софтуерно ориентирана специалност, познания в програмирането

1 инженер по телекомуникации, висше образование – комуникационна/компютърна/телекомуникационна техника/електроника

1 шевмонтажник на електронни и технически средства и системи, средно образование – електроника

2 шофьори на товарен автомобил, средно образование – автотранспортна техника, кат.В

1 оперативен счетоводител, средно образование – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност, добра компютърна грамотност

1 счетоводител, висше образование – счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания

1 педагог, висше образование – педагогика, компютърна грамотност, умение за работа с деца със СОП

1 касиер счетоводител, средно образование – оперативно счетоводство

1 моделиер конструктор на облекла, средно образование – конструиране, моделиране и технология на облеклото

1 отчетник в счетоводство, средно образование – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност

1 отчетник в счетоводство, средно образование – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност

1 рецепционист в хотел, средно образование – организация на обслужването в хотелиерството/хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, компютърна грамотност, английски език

2 сервитьори, средно образование – обслужване на заведения в общественото хранене/хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 готвачи, средно образование – производство на кулинарни изделия и напитки/ хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 камериери в хотел, средно образование – хотелиерство/хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 технически сътрудници, средно образование – администрация и управление, компютърна грамотност, английски език

1 електротехник, строителен, средно образование – електротехника и енергетика, шофьор кат.В

1 машинен инженер, висше образование – машиностроене/ металообработване и металургия, шофьор кат. В

2 кофражисти, средно образование – кофражи/строителство

2 шпакловчици, средно образование – мазилки и шпакловки/строителство

1 водопроводчик, средно образование – вътрешни ВиК мрежи/строителство

2 зидаро-мазачи, средно образование – зидария/строителство

2 заварчици, средно образование – заваряване/машиностроене/металообработване/металургия

2 шофьори на товарен автомобил, средно образование – автотрансторт, кат.С

1 инженер, строителство на сгради и съоръжения, висше образование – строителство и архитектура, шофьор кат.В

1 търговски сътрудник, средно образование – маркетинг/търговия, добра компютърна грамотност

1 програмист база данни, висше образование – софтуерно ориентирана специалност, познания в база данни/ MSSQL

1 отчетник в счетоводство, средно образование – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност

1 специалист по труд и работна заплата, средно образование – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност/ икономика и мениджмънт

1 мениджър на проекти, висше образование – МИО/европеистика, английски език, компютърна грамотност, отлични комуникационни умения

4 шивачи на мъжко/дамско облекло, средно образование- оператор в производството на облекло

2 кроячи, текстил, средно образование – работник в производството на облекло

1 технически сътрудник, средно образование – сътрудник малък и среден бизнес

3 лаборанти, средно образование- технология на неорганичните и органичните вещества/технология на нефта, газа и твърдите горива/химик-технолог на биогорива, английски език, компютърна грамотност, работа в екип

3 химици, висше образование – химични технологии, английски език, компютърна грамотност, работа в екип

1 аналитик компютърни комуникации и 1 специалист тестване софтуер, висше образование – КСТ, английски език

3 мърчандайзери продажби, средно образование- икономика на търговията, компютърна грамотност

5 специалисти по логистика, висше образование – МИО/маркетинг/логистика/управление на транспорта, добър английски/немски/руски/турски език

1 преподавател инструктор на водачи на МПС, висше образование – ТУТ/ТТТ/инструктор, шоьфор кат.С, В

2 икономисти външна търговия, висше образование – маркетинг/МИО/европеистика, английски/немски език

2 икономисти цени, висше образование – икономика/маркетинг/МИО, английски език

2 специалисти с контролни функции – преработваща промишленост, средно икономическо образование, шофьор кат.В

2 координатори в преработваща промишленост, средно образование – производствени технологии/текстил/ облекло, шофьор кат.В

1 автомеханик, средно техническо образование – ДВГ

1 техник – компютърно програмиране, и 1 графичен дизайнер, средно образование – ИТ/КТТ/системно програмиране/програмно осигуряване

2 управители на зала с игрални автомати, средно образование – бизнес администрация/икономика и мениджмънт/ счетоводна отчетност

1 продавач консултант в книжарница, средно икономическо образование

 

– За обучение по време на работа

 

1 помощник в магазин, основно/средно образование

1 специалист продажби, 1 търговски представител, средно образование, английски език, компътюрни умения, шофьор кат.В

2 отчетници в счетоводство, средно образование

4 сервитьори, средно образование

3 готвачи, средно образование

1 барман, средно образование

4 сервитьори, средно образование

1 готвач, средно образование

1 барман, средно образование

3 сервитьори, средно образование

3 готвачи, средно образование

1 рецепционист – СПА рецепция, средно образование

2 технически сътрудници, средно образование

1 салонен управител, средно образование

1 технически сътрудник, средно образование

2 автомонтьори, средно образование

1 помощник на учителя, средно образование

4 сервитьори, средно образование

3 готвачи, средно образование

1 барман, средно образование

3 заварчици, средно образование

1 фрезист, средно образование

1 служител в склад, средно образование

4 шивачи на мъжко/дамско облекло, средно образование

2 моделиери конструктори на облекла, средно образование

2 кроячи, текстил, средно образование

2 технолози на облекло, средно образование

2 механици, промишлено оборудване, средно образование

2 монтьори на компютърна техника, средно образование

1 книговезец, средно образование

1 мултимедиен дизайнер, средно образование

2 автомеханици, средно образование

 

Други СРМ към деня

 

1 търговски представител, средно/висше образование, компютърни умения, шофьор кат.В

1 шлосер монтьор, средно специално образование

2 кредитни специалисти, 1 агент по събирания на вземания, средно образование, компютърни умения, граждански договори

1 продавач консултант в денонощен магазин, средно образование

1 работник в обект за бърза закуска, средно образование, подходящо за лице с намалена работоспособност

1 сътрудник снабдител, средно образование, английски език, опит

1 контрольор по качеството – производство на авточасти, висше техническо образование

5 машинни оператори – производстно на филтри за автомобили, средно образование, опитът е предимство

1 механик – хидравлика и пневматика, средно техническо образование, опит

6 шлосери, средно техническо образование, 3 години опит

4 стругари, средно техническо образование, 3 години опит

5 бармани, 5 сервитьори, средно образование, немски/английски език, сезонна заетост в гр.Обзор,

5 апаратчици в химическо производство, средно образование, опитът е предимство

1 специалист планиране и отчитане на материали, средно икономическо/техническо образование, кмопютърни умения, владеенето на английски език и опитът са предимство

1 началник на склад за течни суровини – химическо производство, висше икономическо/техническо образование, 1 година опит

3 водачи на електрокар, средно образование, пранопособност, 1 година опит

2 лаборанти в фимическо производство, средно специално образование, владеенето на английски език е предимство, 1 година опит

1 магазинер в склад, средно икономическо/химическо образование, компютърни умения, 1 година опит

2 строителни техници, средно специално образование, опитът е предимство

2 кофражисти, средно/основно образование, опит

1 машинен инженер, висше техническо образование

4 електрозаварчици, средно образование, правоспособност, опит

2 администратори в хотел, средно образование, английски език, комппютърни умения

2 технически секретари – регистратура, средно/висше икономическо образование – администрация, компютърни умения

10 медицински сестри, висше образование по специалността

1 маркшайдер, висше образование – геодезия

10 складови работници, 10 касиери, 10 продавачи консултанти, 10 зареждачи на щандове, 2 оператори база данни – в търговски обект, средно образование

2 водачи на мотокар, средно образование, правоспособност, опит

1 електромонтьор, средно/висше образование, ІV група по безопасност, компютърни умения, опит

1 дизайнер на облекло, средно образование, компютърни умения – работа с PhotoShop, CorelDraw

1 счетоводител, висше икономическо образование

10 осигурителни посредници, средно/висше образование, граждански договор

2 технолози, шевно производство, средно/висше образование

1 хигиенист – търговски обект, средно образование

1 програмист, висше образование – компютърни науки

4 продавачи на павилион – скара, средно образование

1 уеб програмист, висше образование – софтуерен инженер

5 кроячи, без изискване за образование

2 технолози – производство на детайли за автомобилната промишленост, висше техническо образование, опит

1 CNC техник, средно техническо образование

1 мениджър база данни, висше образование – компютърни науки, опит

4 шлосери матричари, средно техническо образование, опит

30 машинни оператори – производство на детайли за автомобилната промишленост, основно образование

1 инженер роботика, висше образование, опит

10 мехатроници, средно техническо образование, опит

1 инженер по поддръжка, висше техническо образование, опит

1 CAD дизайнер, висше техническо образование, работа с CAD/CAM системи, опит

2 организатори на агротехнически мероприятия, висше техническо образование, компютърни умения, шофьор кат.В, владеенето на английски език е предимство

1 преводач от/на немски език, средно/висше образование

1 снабдител, средно образование, компютърни умения, 3 години опит

1 медицинска сестра, висше образование по специалността, компютърни умения, опит

1 шлосер инструменталчик, средно образование, опитът е предимство

1 перач в хотел, средно образование

1 фелдшер, полувисше образование, 5 год. стаж

4 монтажници – дърводелци, средно образование, за гр.Русе и гр.Варна

1 контрольор по качество, висше техн. образование, английски език е предимство, комппютърни умения, 1 година опит, за с.Иваново

2 готвачи, помощници в кухня, 4 сервитьори, 2 бармани, 1 мияч, 1 работник на грил, средно образование, опитът е предимство, сезонна заетост в гр.Китен

1 хигиенистка на производствени помещения, без изискване за образование

2 продавачи консултанти в магазин за мебели, средно образование, компютърни умения, владеенето на английски/турски език е предимство

2 складови работници – чорапно произдводство, средно образование, опитът е предимство, подходящо за мъже

1 завеждащ административно-техническа служба в училище, висше образование – КСТ, 5 години стаж

1 общ работник, 1 електротехник, 2 машинни оператори, 1 монтажник, 1 конструктор – в мебелно производство, средно образование, опит

1 обслужващ в магазин за дрехи, средно образование, 1 година опит /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

10 служители – запитвания за работа в Cаll Centre, висше/средно образование, много добър немски език, компютърни умения

1 началник на склад, средно/висше образование, компютърни умения, 1 година опит, за с.Иваново

4 миячи на съдове, средно образование

1 сладкар, средно образование

10 служители – обслужващи в магазин, средно образование

3 общи работници в строителството, средно образование

2 зидари, 1 шпакловчик, 2 кофражисти, 1 електротехник, основно образование, 2 години опит

1 сервитьор, средно специално образование, английски/румънски език, компютърни умения, стаж 2 години /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

4 оператори на тъкачен стан – производство на щори, средно образование, опит 1 година

1 готвач, средно специално образование, компютърни умения, опит 4 години /по чл.51 от ЗНЗ – работа на непълно работно време/

1 кинезитерапевт, висше образование по специалността

1 техник – поддръжка на млекомати, основно образование, шофьор кат.В

2 общи работници – поддръжка на стадион, косене на трева, средно образование

1 механизатор, средно образование, правоспособност, опит

4 товарачи на пакетирани хранителни стоки, средно образование

3 сметосъбирачи, начално образование

1 продавач на бързи закуски, средно оспециално образование, компютърни умения, опит

2 бояджии на промишлени изделия от стъклопласт, основно образование

1 шлайфист на изделия от стъклопласт, основно образование

5 работници в производство на изделия от стъклопласт, основно образование

1 монтажник на метални врати и парапети, основно образование

2 продавачи консултанти на хранителни стоки, средно образование, опит

1 фрезист, средно техническо образование, 3 години опит

5 стъклари, средно техническо образование

2 оператори на машини с ЦПУ – производство на стъкло, средно техническо образование

1 секретар, средно/висше икономическо образование – счетоводство, компютърни умения, английски език, опит, за гр.Тутракан

1 машинен инженер, висше техническо образование, компютърни умения, английски език, опит, за гр.Тутракан

1 младши учител в детска градина, висше образование – предучилищна/начална училищна педагогика, владеенето на английски език е предимство

2 опаковачи на санитарни изделия, средно образование

1 водопроводчик, средно образование, опит

8 миячи на превозни средства, основно/средно образование, опит

1 водач на фадрома, основно образование, правоспособност

1 кранист, средно образование, правоспособност, опит 3 години

1 машинист на многокофов багер, средно образование, правоспособност, 3 години опит

1 шофьор на тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона, средно образование, правоспособност, 3 години опит

1 касиер в заведение за бързо хранене, средно образование, опит

5 готвачи, средно/основно образование, опит

1 фадромист, правоспособност, без изискване за образование

1 сервитьор, средно образование, за с.Пиргово /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

2 бояджии на стоманени конструкции, средно образование, опит

1 ситопечатар, средно образование

4 водачи на мотокар, средно образование, правоспособност, опит

7 работници на преса за изработване на подметки и ходила, основно образование

3 шивачи – производство на чехли, без изискване за образование, опит

5 бармани сервитьори, средно образование

5 строителни бояджии, без изискване за образование

1 контрольор производствени процеси – промишленост, средно техническо образование, опит 5 години

3 зидаро-кофражисти, 4 електротехници в строителството, средно специално образование, опит

1 счетоводител, средно/висше икономическо образование, компютърни умения

1 сервизен техник за поддръжка на кафе автомати, средно образование

3 квалифицирани работници за мебелно производство, основно/средно образование

2 стругари, средно специално образование, опит и като фрезист

1 продавач консултант – продажби на сувенири, средно образование, английски език, компютърни умения, опит

4 строителни работници, без изискване за образование

1 техник по поддръжка на компютри и интернет мрежи, средно/висше образование – електротехника/компютърни науки, компютърни умения

2 общи работници – сервиз за автомобилни гуми и джанти, основно образование

1 социален работник, висше образование – социални дейности

2 работници – ремонт и поддръжка на подвижен жп състав, средно техническо образование, опит като електромонтьор

1 техник – поддръжка на машини и съоръжения, средно образование, опитът е предимство, за гр.Ветово

6 машинни оператори – промишленост, средно образование, за гр.Ветово

3 общи работници – промишленост, средно образование, за гр.Ветово

15 работници – производство на санитарни принадлежности, средно образование

1 водач на челен товарач, средно образование, правоспособност, опитът е предимство

2 строителни работници, средно образование

2 работници на автоморга, средно образование

2 оксиженисти, резачи на скрап, средно образование

3 камериери, средно образование, опит 1 година, за с.Лозенец, община Царево

3 бармани, основно/средно образование

11 готвачи, средно специално образование

2 готвачи, основно образование

30 сервитьори, средно образование

1 главен готвач в ресторант, средно специално образование, опит

1 сервитьор – на 4 часа, средно образование

2 работници в кухня, основно/средно образование, опит

1 оператор – инкубатор за птици, средно образование, подходящо за жена

1 шофьор международни превози, кат. В+Е/С+Е, средно/висше образование, 2 години опит, владеенето на английски/немски език е предимство

2 шлосери заварчици, основно/средно образование, опит

1 хигиенист – офиси, средно образование, опит

1 шлосер бояджия, основно/средно образование

1 стругар, средно техническо образование

5 оператори на машини – промишленост, средно образование

18 заварчици, основно/средно образование

6 секционни майстори в чорапно производство, средно образование, опит

2 опаковачи на чорапни изделия, основно/средно образование, правоспособност за обслужване на котел на газ

9 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно образование, опитът е предимство

11 гладачи – шевно производство, средно/основно образование, опит

2 кроячи на кожени изделия, средно образование

2 опаковачи в шевно производство, средно образование, шофьор кат.В

220 шивачи на облекла, основно/средно образование, за някои от местата се предлага и обучение

 

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в направлението:

 

– За обучение по време на работа

 

2 шивачи на мъжко/дамско облекло, основно образование

4 продавачи консултанти, основно образование

 

Други СРМ към деня

 

2 машинисти на булдозер, средно образование /за гр.Бяла/

1 кондуктор в автобус, средно образование /за гр.Бяла/

2 шофьори на автобус, средно образование, кат.Д+Е /за гр.Бяла/

1 дограмаджия, основно образование /за гр.Бяла/

1 сервитьор, средно образование /за гр.Бяла/

1 общ работник, основно образование /за Бяла/

3 шивачи, средно образование /за Борово/

5 кредитни експерти, средно/висше образование /за гр.Бяла, за гр.Борово и за гр.Две могили/

1 учител по математика, висше образование по специалността /за гр.Бяла/

1 учител по английски език /V-VІІІ клас/, висше филологическо образование /за с.Полско Косово/

1 младши възпитател начален етап, висше образование – начална училищна педагогика /за с.Полско Косово/

1 главен специалист, средно образование – строителен техник /за Община Бяла/

5 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/

 

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

 

Няма обявени свободни работни места

 

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.