Свободни работни места в област Русе към 12 февруари 2024 г.  

0

Бюро по труда – Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 

 • 1 хигиенист в училище, средно обр.,  раб.място е за гр.Мартен
 • 1 хигиенист, средно/основно обр.
 • 1 логопед в социална услуга, висше обр. по специалността, комп.умения
 • 1 ерготерапевт в социална услуга, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 15 лекари за работа в реанимационен екип / спешна помощ/ , висше обр. / медицина/ , работните места са за гр. Русе и  гр. Бяла
 • 4 фелдшери  за работа  в реанимационен екип / спешна помощ / , висше обр. / медицина /, работните места са гр. Сливо поле
 • 3 вагоноописвачи, средно обр.
 • 1 ревизор вагони, средно обр., правосп. „Ревизор вагони“
 • 2 маневристи, средно обр., правосп. „Маневрист“
 • 2 стрелочници , средно обр., правосп. „Стрелочник“
 • 1 началник сектор складова база, висше обр.-общо инженерство/икономика, мин.3г. ръководен опит
 • 1 портиер в училище, без изискване за обр., комп.грамотност
 • 1 чистач/ хигиенист в детска градина, средно обр., проф. квал. „Помощник възпитател“
 • 1 рецепционист, хотел , висше / средно обр, английски език, комп. умения
 • 1 продавач-консултант в магазин за хранителни стоки , средно обр.
 • 2 работници в кухня, средно / основно обр.
 • 2 майстори на тестени изделия, средно обр., опит е предимство
 • 2 продавачи на закуски, средно обр.
 • 5 маш.оператори, пр-во на мебели, средно/основно обр., опит
 • 5 оператори на машини с ЦПУ в  мебелно пр-во за обучение, средно/основно обр.
 • 2 дърводелци, мебелисти, средно/основно обр., опит
 • 2 мотокаристи, в  мебелно пр-во, средно/основно обр.
 • 1 електротехник, мебелно пр-во, средно спец.обр., англ./немски ез., комп.умения, опит
 • 2 ел.механици, мебелно пр-во, средно спец.обр., комп.умения, опит
 • 1 работник в  магазин за детски стоки, средно обр., шоф.кн.кат.В
 • 2 продавачи-консултанти в магазин за детски стоки, средно обр., търг.опит е предимство
 • 2 шлосери, средно техн.обр.е предимство
 • 2 стругари, средно техн.обр.
 • 1 хигиенист в произв.фирма, основно обр.
 • 4 работници строителство, средно / основно обр.
 • 1 складов работник , средно обр., комп.умения, правосп. за управление на мотокар, шоф.кат.В
 • 4 продавачи-консултанти, търговия със стр.материали и стоки за дома, средно обр.
 • 10 маш.оператори в пр-во на керамични плочки, средно обр.
 • 4 общи работници в пр-во на керамични плочки, средно/основно обр.
 • 1 електромеханик в пр-во на керамични плочки, средно/висше техн.обр., четвърта квал.група по ел.безопасност, опит
 • 1 техник-механик в пр-во на керамични плочки, средно/висше техн.обр., уд-ние за квал.група по ел.безопасност, опит
 • 1 стоковед в производство на автомобилни филтри,средно икономическо обр., комп.умения
 • 2 настройчици на машини в производство на автомобилни филтри , средно техн.обр.
 • 2 контрольори качество в производство на автомобилни филтри, висше /средно обр., английски език , комп. умения
 • 2 началници на смяна в производство на автомобилни филтри, средно техн. обр., опит производство
 • 2 електротехници в производство на автомобилни филтри, средно техн. обр., комп. умения
 • 2 специалисти, логистика в производство на автомобилни филтри, висше обр., комп. умения, отлично владеене на английски език
 • 10 опаковачи в производство на автомобилни филтри, средно обр.
 • 10 машинни оператори в производство на автомобилни филтри, средно обр.
 • 1 оперативен счетоводител в училище, висше/средно обр. по специалността, комп.умения, 5г. проф.стаж
 • 3 готвачи, 2 сервитьори, 2 бармани, 2 камериерки и 1 градинар, средно обр., местата са за с. Мечка
 • 1 тракторист, средно обр., шоф.кн.кат.Ткт, мястото е за с. Мечка
 • 1  магистър-фармацевт и 1 помощник фармацевт, висше по специалността, комп.умения
 • 2 готвачи и 2 хигиенисти в ресторант, средно/основно обр.
 • 1 корепетитор, висше музикално обр., прдагог.правоспособност е предимство, комп.умения
 • 1 оператор мелница/трошачка, средно/основно обр., мястото е в с. Басарбово
 • 1 секретар в училище, висше обр., педагог. правоспособност, англ.ез., комп.умения
 • 1 отговорник експедиция, средно обр., шоф.кн.кат.В, св-во за упр-ние на кари, 1г. опит, мястото е по чл.38 от ЗХУ
 • 1 охранител невъоръжена охрана, средно обр.
 • 1 организатор логистика на продажбите, висше иконом.обр., комп. умения, румънски език, 1г. стаж по специалността, мястото е по чл.38 от ЗХУ
 • 1 организатор логистика на продажбите, висше иконом.обр., комп. умения, испански език, 1г. стаж по специалността
 • 2 багеристи, средно обр., правоспособност за управление
 • 3 общи работници, строителство на сгради, средно / основно обр.
 • 3 зидаро-кофражисти, средно / основно обр.
 • 3 монтажници, метални конструкции, средно / основно обр.
 • 1 кранист , средно обр. / правоспособност
 • 3 арматуристи , средно / основно обр.
 • 1 електротехник, поддръжка на сгради, средно обр. / придобита IV квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане/
 • 1 багерист , средно обр. , правоспособност за управление
 • 1 шофьор, автокран, средно обр., правоспособност за управление
 • 1 инженер, строителен, висше обр. , професионален опит
 • 2 общи работници, строителство на сгради, средно / основно обр.
 • 2 кофражисти , средно / основно обр. , опит
 • 2 арматуристи , средно / основно обр., опит
 • 2 общи работници в производство на лампи и осветители, средно / основно обр.
 • 2 електромонтьори в производство на лампи и осветители , средно техн. обр., опит
 • 1 главен специалист инвестиционно проектиране , средно обр., комп. умения,  2 год . стаж
 • 1 главен специалист инвеститорски контрол, средно обр., комп. умения, 2 год. стаж
 • 1 главен експерт устройство на територията , висше обр. /Архитектура/ , комп. умения, 2 год. стаж
 • 1 продавач-консултант в магазин за промишлени стоки, средно обр.
 • 1 огняр в мелница , средно / основно обр., работното място е в с. Долно Абланово
 • 2 продавач –консултанти в здравословен бар , средно обр., базови комп. умения
 • 1 лаборант в производство на бои и мазилки, висше /средно обр., опит е предимство
 • 2 механошлосери в производство на бои и мазилки , средно техн. обр., опит
 • 4 работници в производство на бои и мазилки, средно техн. обр.
 • 1 търговски представител на компресори и агрегати, висше техн. обр./ средно техн. обр., комп. умения , шоф. кат. В
 • 1 ел.техник, висше/средно обр.по специалността, комп. умения, 2г,стаж
 • 1 касиер и 1 барман в бензиностанция, средно обр.
 • 1 ст.юрисконсулт, висше обр.- Право, комп.умения, 1г.стаж, раб.място е за с.Иваново
 • 5 маш.оператори, автомобилна промишленост, основно обр.
 • 2 помощник , готвач, средно обр., /сезонна заетост/, Св . Влас
 • 6 камериер/ка средно /основно обр. / сезонна заетост /, Св. Влас
 • 6 готвачи средно обр. ,/ сезонна заетост / , Св. Влас
 • 10 сервитьори, средно обр. , / сезонна заетост /, Св. Влас
 • 4 продавачи-консултанти, магазин за хранителни стоки и стоки от първа необходимост, средно обр.
 • 3 гледачи, служебни животни, без изискване за обр.
 • 1 общ работник в шевно пр-во, краен контрол и 2 шивачи, средно/основно обр., 1г опит, местата са за гр.Мартен
 • 1 общ работник, работа с метали, средно/основно обр.
 • 1 шлосер и 1 електрозаварчик, средно/основно обр., опит
 • 1 докер, основно обр.
 • 1 дърводелец, мебелист , средно техн. обр. , проф. опит по специалността мин. 1 година
 • 2 санитари за социална услуга , средно / основно обр. , работното място е в с. Николово
 • 1 готвач, 1 мияч, 1 продавач на кулинарен щанд, без изискване за обр.
 • 3 фаянсаджии, средно/основно обр., опит или познания
 • 1 пласьор, стоки на полимерни стоки и опаковки, средно обр. , шоф.кат. В
 • 1 младши експерт, висше обр. – социални, стопански и правни науки, комп. умения, раб.място е за с.Иваново
 • 1 главен експерт, висше обр. – технически науки, проектантска правосп., комп. умения, 2г. стаж, раб.място е за с.Иваново
 • 1 младши експерт, висше обр. – екология и опазване на околната среда, комп. умения, раб.място е за с.Иваново
 • 1 монтьор на силови надземни кабели, средно обр., св-во за правосп.за упражняване на професията, 1г. стаж, раб.място е за с.Иваново
 • 5 складови работници в магазин за пром.стоки, средно обр.
 • 5 лекари, висше обр. по специалността , комп. умения
 • 5 медицински сестри , висше обр. по специалността, комп . умения
 • 3 медицински лаборанти, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 3 рентгенови лаборанти, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 1 биолог, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 3 санитари , средно / основно обр.
 • 1 шофьор , тежкотоварен автомобил 12 тона и повече, средно обр. , шоф. кат. СЕ / С
 • 5 продавачи, павилион, средно обр.
 • 2 складови служители, средно обр., правосп.за упр-ние на ричтрак е предимство
 • 3 сервизни техници, хладилна и климатична т-ка, средно обр.
 • 2 машинни оператори в производство на биодизел, основно обр. , работното място е в гр. Сливо поле
 • 1 техник, поддръжка на асансьорна т-ка, средно/висше техн.об.
 • 1 шлосер, поддръжка на асансьорна т-ка, средно обр.,
 • 1 общ работник, поддръжка на асансьорна т-ка, средно обр.
 • 1 изпълнител-общ работник, средно обр.
 • 1 старши специалист,  обслужване на машини и оборудване, средно техн.обр., 1г.стаж
 • 1 гл.специалист, технологичен контрол, средно обр. – техника на зърносъхранението и зърнопрерабпотването, 2г.стаж
 • 1 управител на офис за предоставяне на бързи кредити, средно обр. , комп. умения
 • 1 техник, асансьорна техника, средно спец.обр./завършен курс
 • 1 продавач, магазин за цветя, средно обр.
 • 3 сметосъбирачи, средно / основно/ начално обр.
 • 2 шофьори на камион за смет , средно обр., шоф. кат. С
 • 1 чистач / хигиенист за почистване на входове  , средно / основно обр. , на 4 часа / 8 часа
 • 2 гладачи в шевно пр-во, средно/основно обр., опит
 • 2 маш. оператори, изработване на бутикови облекла, средно обр., опит
 • 22 шивачи на облекла, с опит/начинаещи, средно/основно обр.
 • 1 оператор преса и 1 оператор парни и водогрейни съоръжения,  средно обр., работните места са за с. Борисово
 • 1 оператор на силозен склад, средно обр., раб.място е за с.Борисово
 • 5 общи работници в оранжерия, без изискване за обр., местата са за с. Голямо Враново

 

* Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект  BG05SFPR002-3.001-0001 Младежка заетост +“ финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси „2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

*Осигуряване на заетост

 • 5 охранители, съгласно изискванията на ЗЧОД за назначаване на конкретна длъжност

 

   * Работни места чрез стажуване

 

 • 1 юрисконсулт, висше обр.
 • 1 експерт, програми и проекти, висше обр.
 • 1 мениджър, проекти, висше икономическо обр.

 

** За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

 

Бюро по труда – Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

 • 1 гл.специалист,средно образование /за гр.Борово/
 • 1 социален работник,средно образование /за гр.Бяла/
 • 1 социален работник в социална услуга,висше образование/за гр.Две могили/
 • 1 логопед, висше образование по специалността, компютърни умения /за гр.Борово/
 • 1 социален педагог, висше образование по специалността, компютърни умения /за гр.Борово/
 • 1 ръководител,звено, висше образование, сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор” /гр. Борово/
 • 1 вътрешен одитор, висше образование, сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор” /за гр.Борово/

 

Бюро по труда – Ветово

 

 • 2 машинни оператори, направа на пластове, листове, средно образование
 • 19 машинни оператори, шиене на кожени изделия,  средно образование
 • 1 електромеханошлосер, средно образование/електротехника и енергетика/ за гр. Сеново/

 

 

агенция за подбор на персонал
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук