Свободни работни места в област Русе към 15 април 2024 г.

0

Бюро по труда – Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 

 • 3 готвачи, 3 бармани и 3 сервитьори в ресторант, средно обр., опит
 • 1 организатор, работа с клиенти, средно обр., работа с електронни таблици, 5г.стаж
 • 1 работник кухня, средно обр.
 • 1 пазач нощни смени и 2 работници, развъждане на диви птици, без изискване за обр.
 • 1 оператор, челен товарач-фадромист, средно обр., правоспособност, опит с ПСМ
 • 1 детегледачка в яслена група, средно обр.
 • 10 санитари в болнично заведение, средно обр.
 • 1 ел.техник, поддръжка на сгради в болнично заведение, средно обр., квал-я в областта на ел.уредби мрежи, опит
 • 5 склададжии, средно/основно обр., комп.умения
 • 10 маш.оператори, кожени изделия, автом.пром., средно обр., комп.умения
 • 1 зам.главен счетоводител, висше икном.обр., счет.пр-ми, опит
 • 1 оперативен счетоводител, средно/висше икном.обр., счет.пр-ми, опит
 • 2 шлосери и 2 заварчици, средно/основно обр., опит
 • 1 инженер-конструктор, автомобилна пром., висше обр.- машиностр.спец., англ.ез., комп.умения, с-ми за проектиране
 • 1 техник-механик, машини с ЦПУ и 4 мехатроници, автомобилна пром., средно обр.
 • 1 работник разделно събиране на отпадъци  и 1 хигиенист, автомобилна пром., основно обр.
 • 1 шлосер-матричар, автомобилна пром., средно обр., 2г.стаж
 • 1 склададжия, автомобилна пром., средно обр., св-во за упр-ние на кари
 • 1 хигиенист, профес.почистване на търг.обект, средно/основно обр.
 • 1 детегледачка в детска ясла, средно обр.
 • 2 сервитьори и 1 готвач в ресторант, средно обр., опит
 • 2 монтажници-техници на климатична и хладилна техника, средно обр., сертификат за правоспособност е предимство, шоф.кн.кат. В, опит
 • 1 отчетник , счетоводство в учебно заведение, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 1 монтьор на силови електрически кабели / надземни/ ,средно обр., свидетелство за правоспособност за упражняване на професията, работното място е в с . Иваново
 • 1 младши експерт , висше икономическо обр., комп.умения, работното място е в с. Иваново
 • 1 главен специалист, средно обр., комп. умения, работното място е в с. Иваново
 • 1 главен експерт, висше техническо обр. , комп.умения,2 год. опит, работното място е в с. Иваново
 • 1 юрисконсулт, висше обр. по специалността, работното място е в с. Иваново
 • 1 старши юрисконсулт, висше обр. по специалността, работното място е в с. Иваново
 • 1 складов работник в склад за гипскартон , средно техн. обр.
 • 2 опаковачи на мебели , средно техн. обр.
 • 1 електротехник, поддр.на сгради, средно спец.обр., IV-та квал.група по безопасност
 • 2 чистачи, профес.почистване, без изискване за обр.
 • 4 техници-механици, изграждане на кабелни мрежи, средно/висше техн.обр. е предимство
 • 1 зареждач материали и полуфабрикати/вендинг автомати/, средно обр., шоф.кн.кат. В
 • 1 общ работник, гробищен парк, без изискване за обр.
 • 1 организатор, производство на пелети, висше инженерно обр., англ.език е предимство, комп.умения, опит-предимство, мястото е за гр.Ветово
 • 2 продавач-консултанти, пекарна, средно/основно обр.
 • 3 работници, спомагателни шивашки дейности, средно/основно обр.
 • 2 контрольори качество, шевно пр-во, средно/средно спец.обр., опит
 • 2 монтажници, бордови настройки и и 2 работници , изроботка на брезентови покривала, средно/основно обр., техн.умения/умения за заваряване
 • 2 общи стр.работници, без изискване за обр.
 • 2 оператори на машина, пр-во на принтерна хартия, средно обр.
 • 1 ел.монтьор, пр-во на метални изделия, средно техн.обр., опит
 • 3 заварчици, пр-во на метални изделия, средно обр., правоспособност
 • 2 шлосери, средно обр.
 • 5 опаковачи, пр-во на метални изделия, средно/основно обр.
 • 2 сметосъбирачи, средно/основно/начално обр.
 • 2 хигиенисти, проф.почистване на 2 часа, средно/основно обр., едното място е за гр. Мартен
 • 1 оператор видеонаблюдение, средно обр., комп. умения
 • 1 сътрудник, соц.дейности и 1 трудотерапевт, работа с лица с увреждания, средно обр., комп.умения
 • 2 камериерки в хотел, средно обр.
 • 1 шлосер и 2 заварчици, изработване на метални конструкции, без изискване за обр., опит, местата са за с. Божичен
 • 1 техник, телекомуникации в жп транспорт, средно техн. обр.
 • 1 готвач и 2 пом.готвачи в хотел, средно обр., опит
 • 2 камериерки в хотел, средно обр.
 • 2 обслужващ  бензиностанция, средно обр.
 • 4 касиери в магазин за пром.стоки, средно обр.
 • 1 чистач / хигиенист в учебно заведение, средно обр.
 • 2 продавач-консултанти и 1 помощник магазин,  магазин за употребявани стоки, средно обр.
 • 2 машинни оператори , дървообработване, средно / основно обр., ,шоф. кат.В , работното място е в с. Пиргово
 • 3 работници сглобяване на дървени кутии, средно / основно обр. , шоф.кат. В ,
 • работно място е в с. Пиргово
 • 10 работници, сглобяване на детайли, автомобилна пром., средно/основно обр.
 • 2 млекопроизводители, без изискване за обр.
 • 1 майстор закуски, без изискване за обр.
 • 1 хигиенист на 4 часа, професионално почистване, средно/основно обр.
 • 7 служители запитвания, средно/висше обр., немски език, комп.умения, подх.и за студенти
 • 2 монтажници на врати, прозорци, щори, средно обр., шоф.кн.кат. В
 • 10 машинни оператори в производство на мокри кърпи и клечки за уши, средно / основно обр.
 • 2  готвачи в новооткриващ ресторант в с. Ряхово, средно обр.,опит
 • 15 касиери и продавач-консултанти в супермаркет, средно обр., говорим англ.ез.,  сезонна заетост в кк.Златни пясъци и к.к.Албена
 • 15 касиери и продавач-консултанти в супермаркет, средно обр., говорим англ.ез.,  сезонна заетост в кк.Слънчев бряг и гр.Обзор
 • 1 маш.оператор, изделия от бетон, средно обр.
 • 1 снабдител, доставчик за гр. Русе и региона, средно обр., шоф. кат. В
 • 2 общи работници за дърводелска работа, средно / основно обр.
 • 1 хигиенист в търг.обект, средно/основно обр., шоф.кн.кат. С+Е
 • 2 готвачи, средно спец.обр./завършен курс
 • 4 работници в пр-во на изделия от картон, средно/основно обр.
 • 1 шофьор на товарен автомобил, средно обр.,
 • 3 санитари в соц.услуга, средно/основно обр.
 • 2 мед.сестри в соц.услуга,, висше обр.по специалността
 • 1 складов работник в соц.услуга, средно обр.
 • 1 ерготерапевт в соцална услуга, висше обр. по специалността, работното място е в с. Щръклево
 • 1 технолог, облекло, средно спец.обр., мин.3г. опит
 • 1 продуктов мениджър, шевно пр-во, средно/висше обр., френски език, комп.умения
 • 1 продавач-консултант в агроаптека, средно/висше обр. – растителна защита/ растениевъдство/ агрономство
 • 1 логопед в социална услуга, висше обр. по специалността, комп.умения
 • 1 ерготерапевт в социална услуга, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 15 лекари за работа в реанимационен екип / спешна помощ/ , висше обр. / медицина/ , работните места са за гр. Русе и  гр. Бяла
 • 4 фелдшери  за работа  в реанимационен екип / спешна помощ / , висше обр. / медицина /, работните места са гр. Сливо поле
 • 3 вагоноописвачи, средно обр.
 • 1 ревизор вагони, средно обр., правосп. „Ревизор вагони“
 • 2 маневристи, средно обр., правосп. „Маневрист“
 • 2 стрелочници , средно обр., правосп. „Стрелочник“
 • 1 рецепционист, хотел , висше / средно обр, английски език, комп. умения
 • 5 маш.оператори, пр-во на мебели, средно/основно обр., опит
 • 5 оператори на машини с ЦПУ в  мебелно пр-во за обучение, средно/основно обр.
 • 2 дърводелци, мебелисти, средно/основно обр., опит
 • 2 мотокаристи, в  мебелно пр-во, средно/основно обр.
 • 1 електротехник, мебелно пр-во, средно спец.обр., англ./немски ез., комп.умения, опит
 • 2 ел.механици, мебелно пр-во, средно спец.обр., комп.умения, опит
 • 1 работник в  магазин за детски стоки, средно обр., шоф.кн.кат.В
 • 2 продавачи-консултанти в магазин за детски стоки, средно обр., търг.опит е предимство
 • 1 стоковед в производство на автомобилни филтри,средно икономическо обр., комп.умения
 • 2 настройчици на машини в производство на автомобилни филтри , средно техн.обр.
 • 2 контрольори качество в производство на автомобилни филтри, висше /средно обр., английски език , комп. умения
 • 2 началници на смяна в производство на автомобилни филтри, средно техн. обр., опит производство
 • 2 електротехници в производство на автомобилни филтри, средно техн. обр., комп. умения
 • 10 опаковачи в производство на автомобилни филтри, средно обр.
 • 10 машинни оператори в производство на автомобилни филтри, средно обр.
 • 3 готвачи, 2 сервитьори, 2 бармани, 2 камериерки и 1 градинар, средно обр., местата са за с. Мечка
 • 1 тракторист, средно обр., шоф.кн.кат.Ткт, мястото е за с. Мечка
 • 1 корепетитор, висше музикално обр., прдагог.правоспособност е предимство, комп.умения
 • 1 охранител невъоръжена охрана, средно обр.
 • 2 багеристи, средно обр., правоспособност за управление
 • 3 общи работници, строителство на сгради, средно / основно обр.
 • 3 зидаро-кофражисти, средно / основно обр.
 • 3 монтажници, метални конструкции, средно / основно обр.
 • 1 кранист , средно обр. / правоспособност
 • 3 арматуристи , средно / основно обр.
 • 1 багерист , средно обр. , правоспособност за управление
 • 1 шофьор, автокран, средно обр., правоспособност за управление
 • 1 инженер, строителен, висше обр. , професионален опит
 • 2 общи работници, строителство на сгради, средно / основно обр.
 • 2 кофражисти , средно / основно обр. , опит
 • 2 арматуристи , средно / основно обр., опит
 • 1 лаборант в производство на бои и мазилки, висше /средно обр., опит е предимство
 • 2 механошлосери в производство на бои и мазилки , средно техн. обр., опит
 • 4 работници в производство на бои и мазилки, средно техн. обр.
 • 1 ел.техник, висше/средно обр.по специалността, комп. умения, 2г,стаж
 • 1 касиер и 1 барман в бензиностанция, средно обр.
 • 2 помощник , готвач, средно обр., /сезонна заетост/, Св . Влас
 • 6 камериер/ка средно /основно обр. / сезонна заетост /, Св. Влас
 • 6 готвачи средно обр. ,/ сезонна заетост / , Св. Влас
 • 10 сервитьори, средно обр. , / сезонна заетост /, Св. Влас
 • 1 общ работник, работа с метали, средно/основно обр.
 • 1 шлосер и 1 електрозаварчик, средно/основно обр., опит
 • 1 готвач, 1 мияч, 1 продавач на кулинарен щанд, без изискване за обр.
 • 5 лекари, висше обр. по специалността , комп. умения
 • 5 медицински сестри, висше обр. по специалността, комп . умения
 • 3 медицински лаборанти, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 3 рентгенови лаборанти, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 1 биолог, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 3 санитари, средно / основно обр.
 • 3 сервизни техници, хладилна и климатична т-ка, средно обр.
 • 2 гладачи в шевно пр-во, средно/основно обр., опит
 • 3 гладачи крайно гладене, средно / основно обр. , опит
 • 5 шивачи, мъжко/ дамско облекло, средно / основно обр., опит
 • 2 маш. оператори, изработване на бутикови облекла, средно обр., опит
 • 30 шивачи на облекла, с опит/начинаещи, средно/основно обр.
 • 1 оператор, пътно-стр.машини, средно обр., св-во за управление на фадрома, мястото е за с. Борисово
 • 1 мотокарист, средно обр., св-во за управление на мотокар, мястото е за с. Борисово

 

* Работни места по чл.38 от Закона за хората с увреждания

 

 • 3 колачи, животни и 1 транжор, средно обр., 5г.стаж
 • 1 механик, земеделски машини, средно обр., св-во за упр.на мотокар, англ.и румънски език, комп.умения, шоф.кн.кат.В и Ткт, 1г.стаж
 • 2 настройчици на монтажно оборудване и произв.роботизирани линии, висше обр.-автомобилна електроника/ автомобилно инженерство, немски и англ.език, р-та с произв.софтуер или ERP пр-ми, за предпочитане SAP, 5г. стаж
 • 2 маш.оператори, пр-во на мебели, средно обр., 3г.стаж
 • 2 маш.оператори, шиене, средно спец.обр., 3г.стаж
 • 2 общи работници, строителство, без изискване за обр.
 • 3 продавачи-консултанти, магазин за хранителни стоки, средно/основно обр.
 • 1 гледач, служебни животни, средно/основно обр.
 • 1 старши специалист, висше юридическо обр., англ.език, комп.умения, шоф.кн.кат.В, 10г.проф.опит, мястото е за гр.Сл.поле
 • 1 инженер, конструктор, висше инженерно обр., с-ми за проектиране, стаж
 • 1 специалист продажби, средно/висше обр., англ.език, комп.умения, опит
 • 1 отговорник експедиция, средно обр., шоф.кн.кат.В, св-во за упр-ние на кари, 1г. опит
 • 1 организатор логистика на продажбите, висше иконом.обр., комп. умения, румънски език, 1г. стаж по специалността
 • 1 организатор логистика на продажбите, висше иконом.обр., комп. умения, испански език, 1г. стаж по специалността

 

* Работни места чрез стажуване

 

 • 1  правен сътрудник, висше обр.
 • 1 лекар, дентална медицина, висше обр.

 

** За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

 

Бюро по труда – Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

 • 1 машинен оператор, обработка на метал ,средно образование /за гр.Борово/
 • 1 логопед, висше образование по специалността, компютърни умения /за гр.Борово/
 • 1 социален педагог, висше образование по специалността, компютърни умения /за гр.Борово/
 • 1 ръководител, звено, висше образование, сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор” /гр. Борово/
 • 1 вътрешен одитор, висше образование, сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор” /за гр.Борово/

Бюро по труда – Ветово

 

 • 2 машинни оператори, шиене, средно / основно обр.

 

Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук